Biojätteen hyödyntäminen

Opastekyltti biojätteen vastaanotosta.

HSY:n biojätteen käsittely perustuu osavirtamädätykseen, jossa biojätettä mädätetään ja kompostoidaan. Kumpaankin käsittelyprosessiin ohjataan aina sopivin osa biojätteestä. Osavirtamädätys on biokaasun tuotannon ansiosta kompostointia ekologisempi käsittelymenetelmä. Biokaasulaitoksemme ansiosta saamme tehokkaasti talteen biojätteen sisältämän energian. Lisäksi palautamme takaisin kiertoon humuksen, hiilen sekä arvokkaat ravinteet, kuten fosforin ja typen. Biokaasulaitoksemme tuottaa tuhannesta kilosta biojätettä keskimäärin 200 kuutiota biokaasua.

Biojätteen esikäsittely

Biojäte ohjataan murskaimeen ja seulotaan. Hieno aines (< 80 mm) kulkeutuu biokaasulaitokseen mädätettäväksi. Tätä suurempi eli karkea aines päätyy suoraan kompostointiprosessiin. Mädätysprosessiin ohjataan noin 40 prosenttia ja suoraan kompostointiin 60 prosenttia biojätteestä.

Kompostointiprosessi

Karkeasta biojätteestä, mädätteestä ja tukiaineesta (erilaisista hakkeista) tehdään sopiva seos. Laitoskäsittelyn jälkeen, tästä seoksesta syntyvä komposti viedään ulos aumoihin eli kekoihin. Aumoissa kypsynyt komposti käytetään mullan raaka-aineena viherrakentamiseen tai maanparannusaineena maataloudessa.