Työpaikkaprojektio

Tapiolan keskus rakentumassa 2019 Kuva: Espoon kaupunki Kuvaaja: Tapio Fagerström

Tulevaisuuden työpaikat Helsingin seudulla sekä pitkä aikasarja vuodesta 1980

Työpaikkaprojektio on tietoaineisto, johon on pitkän, taaksepäin aina vuoteen 1980 ulottuvan aikasarjan avulla projisoitu tulevaisuuden työpaikat vuoteen 2030 asti. Aikasarja perustuu pääosin Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon, josta uusin tieto saadaan vuosittain. Aikasarjojen perusteella lasketaan kolme erilaista projektiovaihtoehtoa, jotka perustuvat koko Suomen ja Uudenmaan alueen talousennusteisiin. Projektiossa ei huomioida lyhyen aikavälin suhdannemuutoksia.

Projektioaineistoa hallinnoi seudullinen avoin yhteistyöryhmä. Päivitys projektioon on suunniteltu tehtäväksi noin parin vuoden välein. Aineisto on koko Uudenmaan laajuinen. Helsingin seudun kunnat on laskettu kuntatasoisina ja muu Uusimaa seutukunnittain. Työpaikat on jaettu kahdeksaan toimialaluokkaan. Uusin päivitys aineistosta on julkaistu Uudenmaan liiton julkaisuna: Väestö- ja työpaikkaprojektiot sekä asunto- ja toimitilakannan muutosarviot (2021)

Työpaikkarakenteen kehitys Helsingin seudulla

Avaa graafit uuteen ikkunaan.

Työpaikkaprojektion excel-aineistot ovat ladattavissa Avoin data -sivultamme:

Avoin data HSY:n avoimen datan palvelu

Aineiston tai osia siitä voi myös ladata Aluesarjat-palvelusta:

Aluesarjat-palvelu Ladattavat työpaikkaprojektion excel-aineistot

Aineiston taustaa

Työpaikkaprojektio toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Aineistoa on päivitetty muutamien vuosien välein eri tarkoituksiin. Vuonna 2018 päivitys ja projektiomallin uudistaminen toteutettiin seudullisissa työpajoissa, joihin osallistui asiantuntijoita kaikista tärkeistä sidosryhmistä. Tuolloin sovittiin, että päivityksiä koordinoi HSY ja ne pyritään toteuttamaan parin vuoden välein. Seudullinen yhteistyöryhmä koordinoi päivityksiä jatkossakin.

Tarkka kuvaus mallista ja sen päivittämisestä löytyy KaupunkitutkimusTA Oy:n raportista vuodelta 2019.

Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektiot 2018–2030