Työpaikat Helsingin seudulla

Helsingin seutu on Suomen suurin työpaikka- ja yritystoimintakeskittymä. Helsingin seudulla sijaitsee neljäsosa (25 %) koko maan yritystoimipaikoista ja yli kolmasosa (35 %) niiden henkilöstömäärästä. Lähes puolet (43 %) maan kaikkien yritysten liikevaihdosta syntyy Helsingin seudulla. Vertailun vuoksi: Helsingin seudun väestön osuus koko maan väestöstä on reilu neljännes, 27 %.

Helsingin seudun työpaikkarakenne

Sivun tiedot, graafit ja kartat perustuvat pääosin HSY:n tuottamaan yritys- ja toimipaikka-aineistoon, joka on osa SeutuData-tietopakettia. Lisäksi on hyödynnetty Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoa.

Tyopaikat-prosentteina_2880px.jpg

Yrityssektori = Markkinatuottajia, joiden pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palveluiden tuotanto. Esim. yritykset, osuuskunnat ja rahoitus- ja vakuutuslaitokset.

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt = Voittoa tavoittelematonta taloudellista toimintaa harjoittavia yhteisöjä. Esim. yhdistykset, seurat, säätiöt, rahastot, puolueet ja uskonnolliset yhteisöt.

Julkinen sektori = Julkisyhteisöt tuottavat julkisia palveluja, huolehtivat yleisestä tulonjaosta ja hyvinvoinnista. Esim. valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot.

Yhdistelmägraafi_2019.png

Työpaikkaraportointi

Avaa graafit uuteen ikkunaan.

Karttasarja yritysten henkilöstötihentymistä 2009-2015