Käyttöluvat paikkatiedoille

Tietokoneen näppäimistö ja muistilappu

Osa palveluistamme ja aineistoistamme vaatii henkilökohtaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeus vaaditaan aineistojen arkaluontoisuuden takia.

Osa aineistoistamme ja palveluistamme vaatii henkilökohtaisen käyttöluvan

Seudulliseen perusrekisteriin (SePe) pohjautuvat tietotuotteet SeutuData, SeutuRuutu sekä rajapintapalvelu edellyttävät käyttäjältään käyttölupaa. Käyttölupa on henkilökohtainen ja se myönnetään tapauskohtaisesti perusteltua käyttötarkoitusta varten. 

Lue lisää aineistojen käyttöehdoista ja julkaisemisesta SeutuData-aineistopaketin ohjekirjasta.


1. SeutuDatan käyttöoikeus

SeutuData-aineistopaketti voidaan luovuttaa virkakäyttöön pääkaupunkiseudun kuntien, HSY:n ja HSL:n työntekijöille sekä heidän toimeksiantonsa alaisille konsulteille ilman erillistä korvausta. Myös Uudenmaan liiton, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen työntekijät voivat saada luvan SeutuDatan virkakäyttöön. Opiskelijat ja tutkijat voivat hakea SeutuDatan käyttöoikeutta opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.

2. SeutuRuudun käyttöoikeus

SeutuRuutu-käyttöoikeus voidaan myöntää pääkaupunkiseudun kuntien, HSY:n, HSL:n, Uudenmaan liiton, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen työntekijöille työ- ja virkatehtäviin ilman erillistä veloitusta. 

3. Luvanvaraisten paikkatietorajapintojen käyttö (SeutuData -rajapinnat)

Luvanvaraisten paikkatietorajapintojen käyttö edellyttää voimassaolevaa SeutuData- tai SeutuRuutu- käyttöoikeuslupaa. Rajapintoja voi käyttää pääkaupunkiseudun kaupunkien, HSL:n tai HSY:n verkosta.