Käyttöluvat paikkatiedoille

Tietokoneen näppäimistö ja muistilappu

Osa palveluistamme ja aineistoistamme vaatii henkilökohtaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeus vaaditaan aineistojen arkaluontoisuuden takia.

Osa aineistoistamme ja palveluistamme vaatii henkilökohtaisen käyttöluvan

Seudulliseen perusrekisteriin (SePe) pohjautuvat tietotuotteet SeutuData, SeutuRuutu sekä rajapintapalvelu edellyttävät käyttäjältään käyttölupaa. Käyttölupa on henkilökohtainen ja se myönnetään tapauskohtaisesti. 

Lue lisää aineistojen käyttöehdoista ja julkaisemisesta SeutuData-aineistopaketin ohjekirjasta.


1. SeutuDatan käyttöoikeus

SeutuData-aineistopaketti voidaan luovuttaa virkakäyttöön pääkaupunkiseudun kuntien, HSY:n, HSL:n ja Uudenmaan liiton työntekijöille sekä heidän toimeksiantonsa alaisille konsulteille ilman erillistä korvausta. Myös opiskelijat ja tutkijat voivat saada luvan SeutuDatan käyttöön.

2. SeutuRuudun käyttöoikeus

SeutuRuutu-käyttöoikeus voidaan myöntää pääkaupunkiseudun kuntien, HSY:n, HSL:n ja Uudenmaan liiton työntekijöille työ- ja virkatehtäviin ilman erillistä veloitusta. 

3. Luvanvaraisten paikkatietorajapintojen käyttö (SeutuData -rajapinnat)

Luvanvaraisten paikkatietorajapintojen käyttö edellyttää voimassaolevaa SeutuData- tai SeutuRuutu- käyttöoikeuslupaa. Rajapintoja voi käyttää pääkaupunkiseudun kaupunkien, HSL:n tai HSY:n verkosta.