Arvioi oman alueesi ilmanlaatu

Lumisella asuntokadulla kävelemässä ja juttelmassa ihmisä. Talutushihnassa koira. Taustalla pysäköityjä autoja ja kaksikerroksisia toisiinsa kytkeytyvä taloja kaartevassa muodossa.

Millaisella asuinalueella asut?

 • Ilmansaasteita on yleensä eniten kaupunkien keskustoissa.
 • Ilma on sitä puhtaampaa, mitä kauempana koti sijaitsee liikenteestä.
 • Tulisijojen käyttö nostaa pienhiukkaspitoisuuksia pientaloalueilla ja voi ajoittain heikentää ilmanlaatua.
 • Rakennustyömaat heikentävät myös ajoittain lähiympäristön ilmanlaatua.
 • Laivojen päästöt ja satamiin suuntautuva liikenne voivat heikentää ajoittain lähialueen ilmanlaatua.
 • Ilmansaasteet pääsevät paremmin laimenemaan avoimissa ympäristöissä. Esimerkiksi merenrannassa tuuli tuo mukanaan puhdasta ilmaa.

Asutko lähellä vilkasta tietä tai katua?

 • Liikenteen päästöt vaikuttavat ilmanlaatuun. Liikenne lisää pienhiukkasten sekä typpidioksidin ja katupölyn määrää. Tie vaikuttaa lähialueen ilmanlaatuun merkittävästi, kun sillä liikennöi yli 5 000–10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
 • Rakennukset estävät ilmansaasteiden leviämistä sisäpihoille, mutta heikentävät ilmanlaatua kadun puolella. Pakokaasut pääsevät laimenemaan aukoista ja avoimista kohdista.
 • Ilma on puhtaampaa sisäpihoilla ja ylemmissä kerroksissa kuin kadulla.
 • Liikenteen päästöt vaikuttavat ympäristöön vielä 100–300 metrin etäisyydellä. Päästöjä on eniten aivan liikenneväylän varrella, ja jokainen metri kauemmas väylästä parantaa ilmanlaatua.
 • Myös liikenteen melu kertoo päästöistä. Jos melu häiritsee, ilmassa on myös liikenteen tuottamia ilmansaasteita.
 • Liikenteen päästöt kulkeutuvat sisälle. Voit vähentää altistumistasi tuulettamalla sisäpihan puolelta ja vaikuttamalla taloyhtiössäsi ilmanvaihdon kunnossapitoon.
 • Jos asuntosi avautuu vain vilkkaan kadun puolelle, vältä tuulettamista ruuhka-aikaan tai kun ilmanlaatu on huono.

Onko ilma puhdasta kotisi lähellä?

 • Tuuli kuljettaa saasteita ja puhdistaa ilmaa.
 • Maastonmuodot vaikuttavat ilman puhdistumiseen. Saasteita kertyy laaksoihin ja alaville alueille etenkin tyynellä säällä. Meren läheisyydessä ilma vaihtuu hyvin ja tuuli puhdistaa ilmaa.

Millainen ilmanvaihto kotonasi on?

 • Uudessa talossa tuloilma otetaan yleensä korkealta ja suodatetaan. Yleisesti kerrostaloissa käytetyt suodattimet (F7) puhdistavat noin puolet ulkoilman pienhiukkasista.
 • Vanhassa talossa ilmanvaihto on usein painovoimainen. Tällöin lähiliikenteen päästöt pääsevät puhdistamattomina asuntoon tuuletusventtiileiden ja ilmavuotojen kautta. Voit vähentää altistumistasi ilmansaasteille, kun tuuletat kotisi siltä puolelta taloa, jossa on puhtaampi ilma ja aikoina, jolloin liikennettä on vähemmän. Tehokas ja hyvin huollettu ilmanvaihto parantaa sisäilman laatua.
 • Ilmanpuhdistin vähentää sisäilman pienhiukkasten määrää. Muista laitteen huolto! Tarkista, ettei ilmanpuhdistimesi tuota sisäilmaan otsonia.
Miten turvaat hyvän sisäilman?

Missä ulkoilet ja liikut?

 • Valitse puhtaampi reitti liikkumalla kauempana vilkkaasta kadusta tai tiestä. Jo korttelin päässä vilkasliikenteiseltä alueelta ilma on puhtaampaa ja altistumisesi esimerkiksi pienhiukkasille vähenee noin 25 prosenttia.
 • Vältä voimakasta fyysistä rasitusta vilkkaiden teiden ja katujen läheisyydessä sekä alueilla, joilla ilmanlaatu on heikentynyt.

Millaista ilmaa hengität? Katso video:

 

Green Paths reittiopas Täältä löydät puhtaimman kävely- tai pyöräilyreitin.