Tietoa sivustosta ja saavutettavuusseloste

HSY.fi-verkkopalvelua julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Sivustolta löytyvät suomenkielistä versiota suppeammat ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Palvelusta voi etsiä tietoa selaamalla aihealueita tai käyttämällä sanahakua. Jokaiselta sivulta on pääsy hakutoimintoon sekä yhteystietoihin ja palautelomakkeeseen.

Sivustolla olevat linkit avautuvat uuteen selainikkunaan, jos tieto sijaitsee toisella sivustolla. Takaisin HSY:n sivustolle pääsee sulkemalla uuden ikkunan. Sivustolla olevien pdf-tiedostojen lukemista varten tarvitset maksuttoman Acrobat Reader -ohjelman, jonka voi noutaa Adoben sivuilta.

Evästeiden käyttö HSY.fi:ssä

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY.fi-sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden toimimiselle. Jos kaikki evästeet estetään, sivuston toiminta saattaa heikentyä.

Evästeiden käyttö ei tallenna mitään tietoa, jonka perusteella käyttäjät voitaisiin yksilöidä tai tunnistaa. Emme myöskään lähetä niitä kolmansille osapuolille.

React & Sharen evästeet

React & Share käyttää asiakkaiden sivuille upotettavassa työkalussaan evästeisiin rinnastettavaa teknologiaa (Local Storage), johon viitataan selvyyden vuoksi termillä eväste. Työkalu tallentaa käyttäjän selaimeen toimintansa kannalta välttämättömiä tietoja.

React & Share käyttää evästeitä mahdollistaakseen analytiikan ja raporttien
tuottamisen asiakkailleen. React & Share analysoi miten asiakkaan verkkosisältöjä kulutetaan ja mitä mieltä kävijät niistä ovat. Evästeiden avulla ei voida tunnistaa käyttäjiä. Palvelu ei kerää käyttäjistä mitään henkilötiedoiksi luettavaa tietoa.

Evästeiden käyttötarkoitus

React & Share käyttää evästeitä mahdollistaakseen analytiikan ja raporttien
tuottamisen asiakkailleen. React & Share analysoi miten asiakkaan verkkosisältöjä kulutetaan ja mitä mieltä kävijät niistä ovat. Evästeiden avulla ei voida tunnistaa käyttäjiä.

Tallennetut tiedot

React & Share tallentaa selaimeen satunnaisgeneroidun merkkijonon, jolla
tunnistetaan samasta selaimesta tallennetut tapahtumat.

Evästeeseen voidaan yhdistää tapahtumakohtaisesti seuraavat tiedot:

 • Kellonaika
 • Selaimen ja laitteen tyyppi
 • Vieraillut sivut
 • Sivuilla käytetty aika
 • Mistä verkko-osoitteesta asiakas on kullekin sivulle tullut
 • Mitä reaktioita asiakas on kullakin sivulla antanut
 • Mitä palautetta asiakas on kullakin sivulla antanut

Evästeiden voimassaoloaika

React & Sharen tallentamat tiedot pysyvät tallessa enintään 30 päivää niiden
tallennuksesta, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti. Käyttäjä voi poistaa tiedot myös manuaalisesti selaimen asetuksista tai käyttämällä yksityistä selaustilaa.

Kolmannet osapuolet

React & Share käyttää kaikkea tallennettua tietoa ainoastaan sivuston omistajan hyväksi. Evästetiedot on tallennettu niin, että niihin on teknisesti pääsy ainoastaan asiakkaan sivustolla. React & Share ei tallenna ns. kolmannen osapuolen evästeitä (3rd party cookie). Kolmannet osapuolet eivät siis voi hyödyntää evästeitä eikä niihin yhdistettävissä olevia tietoja. React & Share ei jaa tai myy mitään tietoa eteenpäin.

YouTuben evästeet

Sivustoillemme upotetuissa YouTube-videoissa on käytetty YouTuben yksityisyyssuoja-asetusta, ja tämän johdosta sivuston vierailijoiden tietoja ei jaeta YouTubelle ellei kävijä katso videota. Lisätietoja asiasta löydät Googlen Videoiden ja soittolistojen upottaminen -ohjeesta.

Tekninen toimivuus

Sivustomme on responsiivinen, joten se mukautuu eri kokoisille päätelaitteille. Sivusto toimii parhaiten selainten uusimmilla versiolla.

Oikeudet

HSY.fi:n aineistojen oikeudet kuuluvat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ellei toisin mainita. Sivuston sisältöön voi linkittää vapaasti.

Valokuvien, muun kuvamateriaalin ja karttojen tekijänoikeudet ovat valokuvaajilla, kuvien tekijöillä tai HSY:llä. Kyseisen materiaalin käytöstä on aina sovittava erikseen HSY:n kanssa.

Vastuu

HSY vastaa HSY.fi:n sisällöstä ja se pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Havaitut virheet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. HSY ei kuitenkaan takaa sivujen kaiken sisällön oikeellisuutta kaikkina ajankohtina.

HSY ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sivuston tietojen mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista. HSY ei myöskään vastaa palvelun käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Verkkosivuillamme on linkkejä muihin verkkosivustoihin. HSY ei vastaa ulkopuolisten toimijoiden verkkosivustojen sisällöistä eikä linkkien toimivuudesta.

Pyrimme huolehtimaan siitä, että HSY.fi-verkkopalvelumme toimii häiriöttömästi. HSY ei kuitenkaan vastaa mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internetyhteyksien mahdollisista toimintakatkoksista.

HSY ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu sivuston toiminnasta tai siitä, ettei sivusto toimi.

HSY.fi-verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten hsy.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä). Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän kuluessa.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
 • www.saavutettavuusvaatimukset.fi
 • saavutettavuus(at)avi.fi
 • puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettavia.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

 • Otsikkotasojen käytössä on pieniä puutteita sekä verkkopalvelun sisältösivuilla että PDF-tiedostoissa. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja otsikoiksi on merkitty kohteita, jotka eivät ole otsikoita (kuten jotkin linkit). PDF-tiedostoissa otsikoita ei ole merkitty asianmukaisesti. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Verkkopalvelussa on joitakin epätäsmällisiä linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
 • Joissakin PDF-tiedostoissa on kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Myös itse sivustolta löytyy joitain kuvia, joilla ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
 • Sivuilla on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Joidenkin toimintojen käyttäminen ruudunlukijalla tai näppäinkomennoin on haastavaa ja joissain tapauksissa mahdotonta (esim. rajaukset vedenjakelun viimeisimpien häiriöiden haussa). (WCAG 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2)
 • Hakutoiminnon ja haun rajaamisen näppäimistökäytössä on puutteita. (WCAG 2.1.1)
 • Joidenkin elementtien ympärillä näppäimistökohdistin ei erotu tai se erottuu hyvin heikosti. (WCAG 2.4.7)
 • Joillakin ruudunlukijoilla Hyppää pääsisältöön -linkki ei näy. Samoin joillakin ruudunlukijoilla hakutoiminto on piilotettu tekstivastineettoman kuvan taakse. Lisäksi murupolku puuttuu joiltain sivuilta. (WCAG 2.4.5, 3.2.3)
 • Ruudunlukija lukee jotkin otsikot usealle riville katkoen ne väärin. Lisäksi ruudunlukija jää joihinkin linkkeihin ”jumiin”, sillä ne luetaan useaan kertaan. Näin ollen lukujärjestys ei ole täysin oikein. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • Verkkopalvelussa on esitetty tilastotietoa Tableau-sovelluksen avulla. Sovellus ei ole täysin saavutettava näppäimistökäytössä, ruudunlukijalla tai muilla apuvälineillä. Aineisto on kuitenkin mahdollista ladata Excel-tiedostona.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on videoita, jotka eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu tekstitys ja kuvailutulkkaus sekä niiden näppäimistökäytössä on ongelmia. Ennen 23.9.2020 julkaistua multimediasisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Verkkopalvelussa on kolmannen osapuolen tarjoamia karttapalveluita, jotka eivät ole saavutettavia. Laki kuitenkin sallii poikkeuksen karttasisällön kohdalla: karttojen ja karttapalvelujen ei tarvitse täyttää saavutettavuusvaatimuksia.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

 • Verkkopalvelu on julkaistu 11.6.2020.
 • Tämä seloste on laadittu 11.6.2020.
 • Selostetta on päivitetty viimeksi 17.6.2020.