Vedenpuhdistuksen historiaa Helsingissä

​Suomen ensimmäinen vedenpuhdistuslaitos valmistui vuosina 1876–77 Helsingin Kuninkaankartanonsaarelle. Vedenpuhdistuslaitos oli yksityisessä omistuksessa vuoteen 1880 asti, jolloin laitos siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen.

Helsingin vesijohtoverkostoa alettiin rakentaa jo vuonna 1872. Ensimmäisiä vesijohtoja ei vedetty talojen sisälle, vaan vesi piti hakea julkisista vesiposteista tai pihan vesipisteestä.

Kuninkaankartanonsaaren laitoksessa puhdistettiin Vantaanjoen vettä hiekkasuodatustekniikalla helsinkiläisten juomavedeksi. Vuonna 1909 otettiin käyttöön kemiallinen puhdistus hiekkasuodatuksen rinnalle. Vettä saostettiin kemiallisesti alumiinisulfaatilla. Samana vuonna vedenpuhdistuslaitokselle valmistui laboratorio.

Vesijohtoveden kulutus kasvoi. Tästä syystä Vantaanjoen varteen Koskelaan (Vanhaankaupunkiin) rakennettiin uusia saostusaltaita, jotka otettiin käyttöön vuonna 1928. Koskelan saostusaltaiden rakentamisen jälkeen Kuninkaankartanonsaari jäi toimimaan vesilaitoksen suodatinyksikkönä.

Kuninkaankartanonsaaren ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetti kävi 1950-luvulla riittämättömäksi Helsingin asukasluvun kasvaessa. Vuonna 1959 valmistui Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos. Kuninkaankartanon saarella sijainnut vedenpuhdistuslaitos lakkautettiin 1970-luvulla. 

Juomaveden tuotannon ongelmaksi muodostui Vantaanjoen veden huono laatu ja riittämätön määrä. Veden laadun parantamiseksi ja säännöstelemiseksi rakennettiin Silvolan tekoallas vuonna 1962. Viisi vuotta myöhemmin valmistui Hiidenvesi-tunneli, josta juoksutettiin lisävettä Vantaanjoen veden laadun parantamiseksi.  Vuonna 1982 otettiin käyttöön Päijännetunneli ja raakaveden lähteenä alettiin käyttää Päijänteen vettä Vantaanjoen veden sijaan.

Kuninkaankartanonsaaren vedenpuhdistuksen historiaan voi tutustua Tekniikan museon pikasuodatinlaitoksessa kesäkuusta elokuun puoliväliin. Katso myös mobiiliopastus.

Ensimmäiset 100 vuotta:

  • v. 1876-77 pääkaupunkiseudun ainoa vedenpuhdistuslaitos Kuninkaankartanon saarella. Raakavesi Vantaanjoesta.

  • v. 1928 Koskelan (Vanhankaupungin) vedenpuhdistuslaitos valmistuu

  • v. 1959 Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos valmistuu

  • 1970-luku Kuninkaankartanonsaaren vedenpuhdistuslaitos lakkautetaan

  • v. 1982 Päijännetunneli otetaan käyttöön. Päijänteestä saatava raakavesi korvaa Vantaanjoen raakaveden. 

Lähde: Vettä ja elämää - Helsingin vesihuollon historia 1876-2001.
Kirjoittanut Timo Herranen, julkaisija Helsingin Vesi.