Käymäläetiketti yleisötapahtumissa

Pyttyyn vain sitä itseään

Yleisötapahtumissa käytettäviin siirrettäviin wc-koppeihin tulisi laittaa vaan ihmisperäisiä jätöksiä ja vessapaperia. Ylimääräiset roskat käymäläjätteen joukossa voivat pahimmassa tapauksessa tukkia lokajätteiden vastaanottoaseman, jolloin sen toiminta keskeytyy ja jätteitä ei voida ottaa vastaan. 

HSY tarjoaa tapahtumavessoihin liimattavan tarran ohjaamaan roskat oikeaan paikkaan wc-pytyn sijasta.

Sovi tarran käytöstä vessoissa etukäteen käymälöistä vastaavan yrityksen kanssa!


Siirrettävän WC:n pyttyetiketti -tarra (35x35cm)

Tarraa voi tilata esimerkiksi hakusanalla ”pyttyetiketti” esitepalvelustamme.

Huolehdi roska-astioiden riittävästä määrästä


Riittävä määrä roska-astioita wc-alueen läheisyydessä vähentää myös vessoihin päätyvän ylimääräisen roskan määrää.

Lisätietoa yleisötilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä löytyy Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisissä jätehuoltomääräyksissä kohdista 21 § ja 22 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa kerrotaan suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 405/2009. Suuressa yleisötilaisuudessa, johon ennakoidaan osallistuvan yhtäaikaa yli 500 henkilöä, on varattava yleisölle riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen. Jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein. Käymälöistä säädetään tarkemmin asetuksen liitteessä 1.

Tee tarvittaessa jätehuoltosuunnitelma 

Jätehuoltosuunnitelman pohjana voi käyttää esimerkiksi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän tapahtumien käytössä olevaa pohjaa. Pohja on tehty ympäristösertifikaattia hakevalle tapahtumalle ja on siksi hyvin kattava. Muissa tapahtumissa sitä voi hyödyntää soveltuvin osin.

Oleellista jätehuoltosuunnitelmassa on kertoa, miten jätehuolto on suunniteltu järjestettävän kävijämäärään suhteutettuna siten, että
jäteastioita on riittävästi 
jäteastiat on sijoiteltu sopivasti roskaantumisen ehkäisemiseksi
lajittelu mahdollistuu (riippuen tapahtuman luonteesta ja koosta) ja lajitteluohjeistus on riittävä.

Eri jätelajien keräysvelvoite (kg-määrät) koskevat HSY:n jätehuollon piirissä olevia toimijoita, mutta käy-tännössä kaupungit ohjaavat kaikki tapahtumat noudattamaan samoja rajoja. Niitä voi siis pitää hyvinä suosituksina, mutta tapauskohtaisesti noudattamisessa voi käyttää harkintaa.


Tutustu myös tapahtumanjärjestäjän oppaaseen Siisti tapahtuma

 Lue lisää viemärietiketistä