Kuorma-autokuormien vastaanotto

Käsittelymaksut

​Jätteestä perittävä käsittelymaksu perustuu hinnaston mukaisesti kuorman painoon ja laatuun. Arvonlisävero sisältyy hinnaston hintoihin. Lisäksi jokaisesta maksullisesta jätekuormasta peritään kiinteä perusmaksu 19,68 euroa/kuorma riippumatta jätteen määrästä ja laadusta.

Jokaisen jäte-erän lopullinen hinta määräytyy vastaanotossa jätteen laadun mukaan.

Maksutavat

  • pankkikortit ja Luottokunnan luottokortit (Visa, Eurocard/Master Card, OK)
  • online-maksukortit (Visa Electron ja Maestro)

Myös lasku on mahdollinen. Tällöin asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä. Jätteitä tuova kuljetusyritys tai huoltoyhtiö on laskun saaja, vaikka se toisi yksityishenkilön jätteitä.

Jätteitä tuovan yrityksen on aina oltava ennakkoperintärekisterissä tai sillä on oltava ennakkoperintärekisterissä olevan, toimeksi antavan yrityksen tilauslomake. Lomake on toimitettava vastaanottopisteeseen jätteitä tuotaessa.

Ellei asiakas pysty todistamaan henkilöllisyyttään eikä hänellä ole esittää yrityksen tilauslomaketta, HSY ei ole velvollinen vastaanottamaan jätettä.

Laadun valvonta

​Jätteen tuojan on oltava tietoinen tuotavan jätteen laadusta alkuperästä ja kaatopaikkakelpoisuudesta. Kaatopaikkakelpoisuus on tarvittaessa todistettava erillisellä kaatopaikkakelpoisuuslausunnolla.

Muuta huomioitavaa

  • Kun olet tuomassa suurta erää kiviaines-, asfaltti- ja piikkausjätebetonikuormia, joiden raekoko on alle 150 mm, ota yhteyttä työnjohtoon ennen kuorman tuontia, puh. 09 1561 2700.
  • Varsinaiset maakuormat viedään kuntien maakaatopaikoille.
  • Asbestin kuorma-autokuormia vastaanotetaan vain klo 7.00–15.00.
  • Kaivantoon sijoitettavia, peitettäviä jätteitä vastaanotetaan vain klo 7.00–15.00.