Terveydenhuollon erityisjätteet

​​​​​​​​Terveydenhuollon erityisjätteitä ovat muun muassa biologinen jäte, pistävä ja viiltävä jäte, lääkejätteet sekä tartuntavaarallinen jäte. Niitä ei saa laittaa muun jätteen joukkoon.