Ympäristö- ja laatujärjestelmät

HSY:n strategiassa päämääräksi on asetettu toiminta ympäristövastuullisena edelläkävijänä yhteistyössä seudun kuntien kanssa.

HSY:n jätehuolto huomioi kaikessa toiminnassaan ympäristövaikutusten hallinnan ja vähentämisen. Toimintaa ohjaavat ympäristöluvat, lait ja määräykset. Lainsäädännön velvoitteiden lisäksi pyrimme parantamaan ympäristönsuojelun tilaa myös vapaaehtoisin toimenpitein.

Jätehuollolla on ollut sertifioitu ympäristöjärjestelmä (ISO 14001) vuodesta 1997 ja sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001) vuodesta 1999 lähtien. HSY:n toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset laatu-, ympäristövaatimukset (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015). HSY:n laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitiin vuonna 2015.

Ympäristöasioiden jatkuvaa parantamista seurataan sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla ja raportoinneilla sekä tunnistamalla, arvottamalla ja tarkastamalla ympäristönäkökohdat vuosittain. Bureau Veritas auditoi ympäristö- ja laatujärjestelmän viimeksi joulukuussa 2015.  Tutustu HSY:n sertifikaattiin ​»

Tutustu HSY:n toimintapolitiikkaan »​​