Tutkimustyötä jätevedenpuhdistuksen tehostamiseksi

Ravinteiden kierrätystä tehostetaan

HSY:ssä tutkitaan mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen ja ravinteiden hyötykäyttöön. Vaikka typenpoisto Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla onkin kansainvälistä huipputasoa, HSY:ssä kehitetään keinoja sen parantamiseen. Puhdistamolle tulevan jäteveden typpipitoisuuden jatkuvaan kasvuun on varauduttava ja panostuksista huolimatta puhdistamo ei nykyisillä prosessiteknisillä ratkaisuilla pysty saavuttamaan noin 90 prosentin poistotasoa parempaa kokonaistypenpoistoa.
Lue lisää Rejektityppi-projektista »

Jälkifosfori-hankkeen tavoitteena on vähentää yhdyskuntalietteen joukkoon päätyvän fosforin määrää huomattavasti ja että noin 80 % fosforista poistettaisiin puhdistusprosessin lopuksi saostamalla.   
Lue lisää Jälkifosfori-projektista »