Käytännön tekoja

​​​​​​​​​​​​​
HSY:tä edeltäneet YTV ja vesilaitokset tekivät jo omana aikanaan ympäristötyötä ja edistivät erityisesti biokaasun hyödyntämistä. Tätä työtä on jatkettu HSY:n puitteissa erityisenä painopisteenä ympäristövastuullisuuden ytimessä oleva ilmastonmuutoksen hillintä. 

Lukuisia toimenpiteitä energian säästämiseksi ja uusiutuvan energiantuotannon kasvattamiseksi on jo toteutettu ja uusia on suunnitteilla. 

Vedenpuhdistus ja verkko

2014               Lämmön talteenotto raakavedestä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella​
2013-2014    Ikkunoiden ja laitteistojen uusimisia Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilla
2013               Korkeapainepumppauksen uusiminen​ Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksella (2016 Pitkäkoskella)​

Jätevedenpuhdistus

​2016               Kaasumoottoreiden uusiminen energiantuotannon lisäämiseksi (Viikinmäki)
2016               Lämmitysverkoston kiertovesipumppujen energiatehokkuuden katselmointi (Viikinmäki)
2015               Poistoilmapiipun puhaltimien uusiminen energiatehokkaiksi (Viikinmäki)
2015               Luolaston tuloilmakoneiden uusiminen (Viikinmäki)
2015               Ilmastuskompressorin uusiminen energiatehokkaammaksi (Suomenoja)
2015               Lietteen kompostoinnin osakokonaisuuksien energiakulutuksen seuranta otettu käyttöön
2014               Ilmastuskompressoreiden voiteluöljyn lämmön talteenotto (Viikinmäki)
2014               Luolaston valaisimien uusiminen energiatehokkaampiin vaihtoehtoihin (Viikinmäki)
2013               Jätevesipumppaamosaneeraukset ja pumppujen uusimiset
2012               ​Lämmöntalteenotto järjestelmän rakentaminen: siirretään mädätetystä lietteestä lämpö                                                                              mädättämöihin pumpattavaan raakalietteeseen (Suomenoja)

Jätehuolto

2015                Biojätteen mädätyslaitos (biokaasun hyödyntäminen)
2015                Kaasuvoimala​n energiatehokkuuden parantaminen
2015                Seutulan kaatopaikkakaasun hyödynnettävyyden parantamisen suunnittelu
2013                Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen aluevalaistuksen ohjauksen uusiminen
2012                Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen rakennusten liittäminen alueen kaukolämpöverkkoon
2012-2015    Energiatehokkuustoimenpiteitä Kivikon jätepalvelukeskuksessa (mm. valaistus, ilmanvaihto, koneiden                                                   uusiminen)​


​​​