Pääkaupunkiseudun jäteautoissa luovutaan fossiilisista polttoaineista

Luovumme fossiilisista polttoaineista jäteautoissa. Olemme päättäneet, etteivät jäteautot saa kulkea fossiilisilla polttoaineilla, vaan niissä on käytettävä muita vaihtoehtoisia polttoaineita. Jatkossa kaikki noin 140 jäteautoa kulkevat pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella esimerkiksi biokaasulla tai uusiutuvalla dieselillä.  Päätös tukee strategista tavoitettamme olla hiilineutraali vuonna 2030.

 Jäteautojen polttoaineeksi on nykyisin tarjolla paljon vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, kuten biokaasu, biodiesel, parafiininen diesel (HVO) ja etanoli. Tulevissa kilpailutuksissamme edellytämme kuljetusyrittäjien tarjoavan ei-fossiilisia vaihtoehtoja, joilla on minimaaliset ilmastovaikutukset. Suunnittelemme myös testaavamme täyssähköistä jäteautoa omassa hankkeessamme, kertoo käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella kulkee tällä hetkellä noin 140 jäteautoa, jotka tyhjentävät jätteitä kotitalouksista. Kilpailutamme kuljetusurakat alueittain noin viiden vuoden välein. Uutena ehtona on autojen käyttövoimana ei-fossiilinen polttoaine.

Jätekuljetusten ilmastopäästöt minimiin

Toimiva kiertotalous edellyttää jätteiden lajittelua aiempaa useampiin materiaalivirtoihin. Tarjoammekin asukkaille monipuolisesti mahdollisuuksia lajitteluun ja kiinteistöille sitä varten lisää eri jäteastioita. Tämä voi toisaalta lisätä jäteautoliikennettä.

Seuraamme omista prosesseistamme ja energiankulutuksestamme aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, joita syntyy esimerkiksi käsittelylaitosten, kiinteistöjen, autojen ja työkoneiden käytöstä. Tämän lisäksi tietyistä ulkoisista palveluista, kuten kuljetuksista ja työkoneiden energiankulutuksesta, aiheutuu päästöjä. Laskelmien mukaan näiden osuus kaikista päästöistämme oli vuonna 2018 alle 10 prosenttia.

 Vaikka jätekuljetusten osuus kaikista toimintamme päästöistä on pieni, kannattaa siihenkin tarttua ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, varsinkin kun kuljetusten määrä on kasvussa, Nuutinen jatkaa.

Tavoitteenamme on vähentää vuoteen 2025 mennessä kolmanneksella oman toimintamme ja tuottamiemme palvelujen kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna vuoden 2016 tasoon. Hiilineutraalisuus on määrä saavuttaa vuonna 2030.

Aihe: Asiakaspalvelu; Ilmastoystävällinen arki; Lajittelu ja kierrätys; Monilokerokeräys
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Opettajat; Yritykset ja yhteisöt