Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen väliaikaisella prosessimuutoksella ei vaikutusta vedenlaatuun

​Teemme Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen otsonilaitoksella perusparannustöitä 15.5.-28.5.2020 välisenä aikana, jonka aikana otsonointi ei ole käytössä. Veden desinfiointi turvataan varajärjestelyillä.
 
Työt eivät vaikuta tuotetun talousveden laatuun. Tuotetun veden laatu täyttää myös muutosten aikana talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Töiden aikana talousveden laatua seurataan tehostetusti. 
 
Seuraamme HSY:n vedenpuhdistuslaitoksilta lähtevän veden mikrobiologista, fysikaaliskemiallista ja aistinvaraista laatua käyttölaboratoriossamme, jossa teemme vuosittain noin 40 000 vesianalyysiä. Lisäksi seuraamme veden laatua vesijohtoverkostossa.    

Lisätietoa vedenpuhdistuksestamme

Aihe: Kodin vesiasiat
Kaupunki: Helsinki; Vantaa; Espoo; Kauniainen
Kohderyhmä: