Väliaikainen muutos Pitkäkosken laitoksen vedenpuhdistusprosessissa 1.6.-5.6.2020

Tehostamme Pitkäkosken laitoksen vedenpuhdistusprosessia ja nostamme tuotantokapasiteettia vuosien 2020-2025 aikana. Teimme vastaavia parannuksia Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksella vuosina 2015-2016. Toimenpiteillä parannamme vesihuollon toimintavarmuutta. Teemme siksi väliaikaisia muutoksia osaan Pitkäkosken laitoksen tuotantoprosessia 1.6-5.6.2020 välisenä aikana. 
 
Tämän vuoksi joudumme ottamaan aktiivihiilisuodatuksen väliaikaisesti pois käytöstä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella. Muu puhdistusprosessi toimii käyttökatkon aikana tehostetusti. Ohituksen takia tuotettavan talousveden orgaanisen hiilen kokonaismäärä nousee normaalitasosta 1,9 mg/l noin tasolle 2,4 mg/l. Lisäksi sameudessa ja rautapitoisuudessa voi tapahtua pieniä muutoksia. Näillä muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta talousveteen. Korkeammasta orgaanisen aineen pitoisuudesta johtuen vedenpuhdistuslaitokselta lähtevän talousveden klooripitoisuutta nostetaan nykyiseltä tasolta 0,4 mg/l tasolle 0,6 mg/l. Tämän saattaa havaita lievänä kloorin hajuna ja makuna hanavedessä varsinkin Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen lähialueilla. 
 
Tuotetun veden laatu täyttää myös muutosten aikana talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Talousveden laatu palautuu ennalleen viikon sisällä muutosten päättymisestä.
 
Muutokset koskevat seuraavia alueita: Aviapolis, Hakunila, Helsinki eteläinen suuralue, Helsinki keskinen suuralue, Helsinki läntinen suuralue, Helsinki pohjoinen suuralue, Kauniainen, Koivukylä, Korso, Myyrmäki, Pohjois-Espoo, Suur-Espoonlahti, Suur-Kauklahti, Suur-Leppävaara, Suur-Matinkylä, Suur-Tapiola, Tikkurila ja Vanha-Espoo. 
 
Seuraamme HSY:n vedenpuhdistuslaitoksilta lähtevän veden mikrobiologista, fysikaaliskemiallista ja aistinvaraista laatua käyttölaboratoriossamme, jossa teemme vuosittain noin 40 000 vesianalyysiä. Lisäksi seuraamme veden laatua vesijohtoverkostossa.
 
Lisätietoa vedenpuhdistuksestamme

Aihe: Kodin vesiasiat
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Vantaa; Kauniainen
Kohderyhmä: Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt