Väliaikainen muutos Pitkäkosken laitoksen vedenpuhdistusprosessissa 30.3.-3.4.2020

Väliaikainen muutos siirtyy. Lue uusi tiedote 26.3.2020

Tehostamme Pitkäkosken laitoksen vedenpuhdistusprosessia ja nostamme tuotantokapasiteettia vuosien 2020-2025 aikana. Nämä toimenpiteet parantavat vesihuollon toimintavarmuutta. Siksi teemme väliaikaisia muutoksia tuotantoprosessiin 30.3-3.4.2020 välisenä aikana. 

Toimitettavan talousveden orgaanisen hiilen kokonaismäärässä (TOC), sameudessa ja rautapitoisuudessa tapahtuu pieniä muutoksia. TOC-pitoisuus nousee tasolle 2,4 mg/l, kun se nyt on noin 1,9 mg/l. Orgaanisen aineen pitoisuuden, sameuden ja rautapitoisuuden väliaikaisen lievän nousun ei odoteta aiheuttavan merkittäviä aistittavia muutoksia vedenlaadussa. Tuotetun veden laatu täyttää myös muutosten aikana talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.  

Talousveden laatu palautuu ennalleen viikon sisällä muutosten päättymisestä. 

Muutokset koskevat seuraavia alueita: Aviapolis, Hakunila, Helsinki eteläinen suuralue, Helsinki keskinen suuralue, Helsinki läntinen suuralue, Helsinki pohjoinen suuralue, Kauniainen, Koivukylä, Korso, Myyrmäki, Pohjois-Espoo, Suur-Espoonlahti, Suur-Kauklahti, Suur-Leppävaara, Suur-Matinkylä, Suur-Tapiola, Tikkurila ja Vanha-Espoo.  

Seuraamme HSY:n vedenpuhdistuslaitoksilta lähtevän veden mikrobiologista, fysikaaliskemiallista ja aistinvaraista laatua käyttölaboratoriossamme, jossa teemme vuosittain noin 40 000 vesianalyysiä. Lisäksi seuraamme veden laatua vesijohtoverkostossa.  

Lisätietoa vedenpuhdistuksestamme

Aihe: Kodin vesiasiat
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt