Suomenojan jätevedenpuhdistamon esiselkeytetyn jäteveden johtaminen purkutunneliin päättynyt

​HSY:n Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon virtaamasta noin kuudesosa johdettiin esiselkeytettynä eli mekaanisesti ja kemiallisesti käsiteltynä biologisen vaiheen ohi suoraan jätevedenpuhdistamon purkutunneliin 18.2.2020 kello 00:35 - 19.2.2020 kello 03:30 välisenä aikana.

Osittainen ohitus on päättynyt. Esiselkeytettynä eli mekaanisesti ja kemiallisesti käsiteltynä poistotunneliin johdetun kokonaisvirtaaman määrä oli noin 54 600m3. Ohitustilanne kesti yhteensä 27 tuntia.

Biologisen vaiheen osittaisen ohittamisen syynä oli poikkeuksellisen korkea puhdistamon virtaama.
Aihe: Ylivuodot
Kaupunki: Espoo
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt