Päivitys tiedotteeseen: Nenäliinat voi laittaa biojätteeseen

Päivitys 30.3.2020: Uusimman viranomaisohjeen mukaan nenäliinat kelpaavat kodin biojätteen joukkoon.

13.3.2020

Laita nenäliinat sekajäteastiaan toistaiseksi koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi 

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tulee paperiset nenäliinat ja lautasliinat laittaa toistaiseksi sekajäteastiaan, ei biojätteeseen.

Kerää erilliseen roskapussiin koronavirukselle altistuneet jätteet. Sulje täyttynyt pussi tiiviisti ja vie sekajäteastiaan. Tyhjennä sairastuneen käyttämä roskapussi päivittäin.

Huolehdi, että roskia ei jää jäteastioiden ulkopuolelle, jolloin linnut tai muut eläimet pääsevät levittämään jätteitä.

Update 30 March 2020: According to the latest instructions from Finnish authorities, tissues and paper napkins can be sorted in the biowaste container.

13 March 2020

Put tissues in the mixed waste container for now to limit the spread of the coronavirus

To prevent the spread of the coronavirus, tissues and paper napkins must, for now, be sorted in the mixed waste container, not biowaste.

Collect any waste that has been susceptible to the coronavirus and put it in its own separate bin bag. Tightly close the bag when full and take it to the mixed waste container. Bin bags used by those infected must be taken out to the waste container every day. 

Make sure you do not leave any rubbish outside of the waste containers to prevent birds or any other animal from spreading the waste.

Aihe: Asiakaspalvelu; Lajittelu ja kierrätys
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Isännöitsijät; Opettajat