Hiekkaharjun vesitornin runkolinjaston puhdistushuuhtelu toteutetaan viikolla 13 tai 14

Vantaan Hiekkaharjuun parhaillaan rakentuvan vesitornin runkolinjastoa huuhdellaan viikolla 13 tai 14. Vesijohdot huuhdellaan aina ennen käyttöönottoa talousveden laadun varmistamiseksi. Huuhteluvesi johdetaan avo-ojia pitkin Rekolanojaan.  Purkupiste ja reitti.png
 Johdettava vesi on talousvettä, jonka pH- arvo on noin 8,6 ja kokonaisklooripitoisuus 0,3 mg/l. Huuhtelulla poistetaan runkovesijohdosta sinne rakentamisen aikana jäänyt kiinto- ja orgaaninen aines. Veden purkupaikka sijaitsee Tarhurinpuistossa (ks. kuva tai pdf). Purkupaikka ja reitti.pdf
 
Aikatauluksi on sovittu ti 24.3 ja to 26.3. klo 8-14. Jos aikataulu siirtyy, päivitämme uuden ajankohdan tiedotteeseen.
 
Rekolanojassa ja siihen johtavissa avo-ojissa on normaalia enemmän vettä huuhtelun ajan, mutta vesi pysyy uomassaan. Seuraamme vedenpintojen nousua toimenpiteiden aikana. Käytettävä virtaama (1 000 m3/h) ei ole poikkeuksellinen luonnonoloihin nähden. Meillä on Vantaan ympäristökeskuksen ohjeistus tehtäville toimenpiteille. 
 
Myöhemmin, kun torni otetaan käyttöön, johdetaan tornin huuhteluvesiä myös Rekolanojaan. Ajankohtaa ei vielä tiedetä ja tiedotamme siitä erikseen. 

Lisätietoa vesitornista: hsy.fi/uusivesitorni

Aihe: Kodin vesiasiat
Kaupunki: Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Asiantuntijat