HSY:n hallituksen päätökset 15.5.2020

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti hyväksyä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2021–2030, ohjelmat lähetetään edelleen lausunnoille jäsenkuntiin.

Hallitus hyväksyi seuraavat hankesuunnitelmat

  • vesihuollon hankekokonaisuuden Kivistö-Koillis-Espoo hankesuunnitelman kaksi osaa, jotka koskevat runkoviemärin rakentamista Vehkalan ja Askiston välillä ja
  • Puistolan jätevedenpumppaamon siirron hankesuunnitelma.

Hallitus hyväksyi seuraavat hankinnat

  • vesijohto-, hulevesi- ja viemäriverkostojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat valurautaiset vesijohtoputket ja putkiyhteet vuosille 2020 - 2022 tilataan Saint-Gobain Finland (PAM) Oy:ltä ja Ulefos Oy:ltä,
  • vesijohto-, hulevesi- ja viemäriverkostojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat muoviputket ja muoviputkien yhteet vuosille 2020 - 2022 tilataan Onninen Oy:ltä,
  • vesi- ja viemäriverkon asennus- ja huoltotöihin liittyvät kartoitus- ja mittauspalvelut vuosille 2020 - 2022 tilataan EXACT AIP-Mittaus Oy:ltä,
  • Seutulaan rakennettavan jätteiden keräysvälineiden huoltohallin rakennusurakoitsijaksi valitaan Rakennusliike V. Mättölä Oy,
  • Petikon jätevedenpumppaamon rakentaminen tilataan Skanska Infra Oy:ltä ja
  • Puistolan jätevedenpumppaamon rakentaminen tilataan Skanska Infra Oy:ltä.

Hallitus sai tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen maaliskuulta, osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta, ilmanlaadun pääkaupunkiseudulla vuonna 2019 ja pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2019.

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2019.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt