HSY vähentää tuottamiensa ja ostamiensa palveluiden ilmastopäästöjä – tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2030

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY seuraa sekä oman toimintansa että ostamiensa palveluiden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Suurin osa ilmastopäästöistä syntyy omissa prosesseissa, kuten jätteiden käsittelyssä ja jätevedenpuhdistuksessa. Ulkopuolisten palveluiden osuudessa korostuvat erilaisissa kuljetuksissa syntyvät päästöt.

HSY on seurannut omista prosesseista ja energiankulutuksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä jo yli vuosikymmenen ajan. Päästöjä syntyy esimerkiksi käsittelylaitosten, kiinteistöjen, autojen ja koneiden käytöstä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu jäteveden puhdistuksessa ja jätteiden käsittelyssä, kuten kompostoinnissa ja kaatopaikan hajapäästöinä. Edellä mainittujen lisäksi ilmastopäästöjä muodostuu tietyistä ulkoisista palveluista, kuten kuljetuksista ja työkoneiden energiankulutuksesta.

Ulkoisten palveluiden osuus kokonaispäästöistä alle 10 prosenttia

- Vuoden 2018 laskennan perusteella suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä on edelleen peräisin HSY:n omista prosesseista, kuten jätevedenpuhdistuksesta ja jätteiden käsittelystä. Ulkoistettujen palveluiden, kuten esimerkiksi jätteenkeräyksen, osuus kokonaispäästöistä on melko pieni, kertoo HSY:n ilmastoasiantuntija Juha Viholainen.

HSY:n omasta toiminnasta ja ulkoisista palveluista syntyvät kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä noin 150 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2018. Ulkoisten palveluiden osuus näistä päästöistä oli alle 10 prosenttia.
Vuoteen 2014 verrattuna HSY:n ulkoisten palveluiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat vuonna 2018 kasvaneet noin 16 prosenttia. Koska esimerkiksi jätehuoltoon liittyvät kuljetustehtävät ovat lisääntyneet viime vuosikymmenen aikana, myös niistä aiheutuvat päästöt ovat kasvaneet.

- Monipuolinen lajittelu ja materiaalivirtojen hallinta ovat tärkeässä roolissa edistettäessä kiertotaloutta pääkaupunkiseudulla. Tällä on kuitenkin kuljetussuoritteita lisäävä vaikutus. Siksi ajoneuvojen polttoainevalinnoilla on väliä ilmastonmuutoksen torjunnassa, HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen sanoo.

Jäteauton polttoaineeksi vähäpäästöiset vaihtoehdot

HSY:n tavoitteena on vähentää kolmanneksella oman toimintansa ja tuottamiensa palvelujen kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2016 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraalisuus on tarkoitus saavuttaa vuonna 2030.

- Ympäristövastuu ja resurssitehokkuus ovat keskeisiä teemoja toiminnassamme. Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja vähentää ilmastopäästöjä niin omassa toiminnassamme kuin ostamissamme palveluissa. Haluamme esimerkiksi saada jätekuljetusten ilmastopäästöt minimiin. Tämä tarkoittaa sitä, että luovumme jäteautoissa fossiilisista polttoaineista, Inkinen sanoo.

​Mistä HSY:n ulkoisten palveluiden ilmastopäästöt koostuvat?

Kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta merkittäviä ulkoisia palveluita ovat esimerkiksi jätehuollon kuljetustehtävät, kuten
  • jätteen keräys
  • materiaalijakeiden kuljetukset käsittelylaitosten välillä
  • erilaiset sisäiset massojen siirrot.
Myös vesihuollossa ulkoiset palveluntarjoajat vastaavat monista kemikaali- ja lietekuljetuksista, työmaakoneista ja -autoista. Päästöjä syntyy myös HSY:n työntekijöiden työpäivän aikana tekemistä matkoista, mutta jäte- ja vesihuollon kuljetuksiin ja työkoneisiin verrattuna niiden merkitys on vähäinen, ainoastaan muutama prosentti.

HSY:n ulkoisten palveluiden ilmastopäästöt 2014 ja 2018

HSY:n ulkoisten palveluiden päästöt 2014 ja 2018

HSY:n kokonaiskasvihuonekaasupäästöt vuosina 2014 ja 2018

HSY:n kokonaiskasvihuonekaasupäästöt 2014 ja 2018

Aihe: Lajittelu ja kierrätys; Ympäristövastuu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt