HSY mittaa ilmanlaatua uusissa kohteissa pääkaupunkiseudulla sekä muualla Uudellamaalla vuonna 2020

Ilmanlaadun mittausasema Otaniemessä antaa tietoa Kehä I:n vaikutuksesta lähialueen ilmanlaatuun.Pääkaupunkiseudulla on 11 ilmanlaadun mittausasemaa, joista kahden paikka vaihtui vuoden 2020 ajaksi Vantaalle Varistoon ja Espooseen Otaniemeen. Lisäksi kolmas uusi kohde on Porvoo. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY selvittää uusissa kohteissa erityisesti vilkkaan liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun.

Uudet asemapaikat mittaavat vilkkaan liikenteen ja katupölyn vaikutuksia hengitysilmaan

- Osa ilmanlaadun mittausasemista on pysyviä ja osan paikkaa siirretään vuosittain. Pysyvät mittausasemat ovat joka vuosi samassa paikassa, joten niiden mittaustuloksista nähdään ilmanlaadun kehitys. Siirrettävillä asemien avulla saadaan mitattua ilmanlaatua useilta eri alueilta, kertoo HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen.

Tänä vuonna pääkaupunkiseudun asemat on siirretty Vantaalle Kehä III:n varrelle Varistoon ja Espooseen Otaniemeen Kehä I:n lähelle. Molemmissa paikoissa mitataan typpidioksidin ja eri kokoisten hiukkasten pitoisuuksia. Variston mittaukset antavat tietoa liikenteen ja katupölyn vaikutuksesta ilmanlaatuun. HSY seuraa mittausten avulla myös pääväylien pölyisyyttä ja tehostaa pölyntorjuntaa yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Otaniemen mittausasema sijaitsee hieman etäämmällä Kehä I:stä. Mittaukset kertovat kehän vaikutuksesta lähialueen ilmanlaatuun.

Satamien ja puunpolton vaikutusten mittaukset jatkuvat Helsingissä

Kaksi siirrettävää asemaa jatkaa vuonna 2019 aloitettuja mittauksia Helsingissä. Toinen asemista sijaitsee Jätkäsaaressa ja sen avulla saadaan tietoa Länsisataman laivojen ja liikenteen päästöjen vaikutuksesta ilmanlaatuun. Mitattavia ilmansaasteita ovat muun muassa typpidioksidi, rikkidioksidi ja pienhiukkaset.

Toinen asemista sijaitsee puolestaan Pohjois-Helsingissä Pirkkolassa. Tämän aseman avulla HSY selvittää puunpolton ja liikenteen vaikutuksia pientaloalueiden ilmanlaatuun. Asemalla mitataan muun muassa typpidioksidin, pienhiukkasten ja syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden pitoisuuksia.

- Ilmansaasteista voivat saada oireita erityisesti hengitys- ja sydänsairaat, iäkkäät sekä pienet lapset. Heitä on noin 20 prosenttia väestöstä. Altistumista voi välttää seuraamalla ilmanlaatutilannetta osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu, Myllynen sanoo.

Ilmanlaatua mitataan myös Porvoossa ja Lohjalla

Muualla Uudellamaalla ilmanlaatua mitataan pysyvästi Lohjalla, mutta mittausasema siirtyi eri paikkaan vuoden vaihteessa. Mittausasema sijaitsee Kullervonkadulla Toimintakeskus Harjulan pihassa. Mittaustulokset kuvaavat Lohjan yleistä ilmanlaatua.

Toinen mittausasema muualla Uudellamaalla vaihtaa paikkaa vuosittain. Tänä vuonna mittausasema on Porvoon keskustassa Rihkamatorilla. Porvoon mittaustulokset kuvaavat vilkasliikenteisen alueen ilmanlaatua. Mittausasemalla mitataan typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia.

Mittausasemien lisäksi ilmanlaatua mitataan myös pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla. Tuusulassa Vaunukankaan pientaloalueella seurataan puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun ja mitataan polttoperäisten hiukkasten sekä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia.

​Tietoa ilmanlaadun mittauksista

  • HSY:llä on 11 ilmanlaadun mittausasemaa pääkaupunkiseudulla ja kaksi muualla Uudellamaalla. Ilmanlaadun mittausasemilla on useita mittalaitteita ja niillä mitataan useaa eri ilmansaastetta.
  • Pysyvät ilmanlaadun mittausasemat sijaitsevat Helsingissä keskustassa osoitteessa Mannerheimintie 5 ja Mäkelänkatu 50 sekä Kallion urheilukentällä ja Vartiokylässä.
  • Espoossa ilmanlaatua mitataan pysyvästi Leppävaarassa ja Luukissa.
  • Vantaalla pysyvä mittausasema sijaitsee Tikkurilassa.
  • Mittausasemien lisäksi ilmanlaatua mitataan myös useissa eri paikoissa pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla.

​Tietoa ilmansaasteista

  • Hengitysilmassa olevat typenoksidit ovat peräisin liikenteen, erityisesti dieselautojen ja raskaan liikenteen päästöistä. Typenoksideista eniten terveyshaittoja aiheuttaa typpidioksidi. Se supistaa korkeina pitoisuuksina keuhkoputkia ja lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla.
  • Hengitettävät hiukkaset ovat suurimmaksi osaksi liikenteen nostattamaa katupölyä, joka voi aiheuttaa haittaa terveydelle etenkin keväisin. Karkeiden hiukkasten pitoisuuksien kohoaminen heikentää erityisesti hengityssairaiden hyvinvointia.
  • Pienhiukkasia syntyy pääasiassa liikenteen ja puunpolton päästöistä. Lisäksi niitä kulkeutuu pääkaupunkiseudulle maan rajojen ulkopuolelta. Pienhiukkasia pidetään erityisen haitallisina terveydelle, sillä ne pääsevät tunkeutumaan keuhkojen ääreisosiin saakka.
  • Rikkidioksidia vapautuu ulkoilmaan pääasiassa energiantuotannosta ja laivojen päästöistä. Se ärsyttää korkeina pitoisuuksina hengitysteitä. Rikkidioksidin pitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla matalia.
  • PAH-yhdisteille eli polyaromaattisille hiilivedyille EU:n asettama tavoitearvo voi ylittyä paikoin pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisessä palamisessa. Monet PAH-yhdisteet lisäävät syöpäriskiä.

Lisätietoa:

Aihe: Ilmanlaatu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat