HSY aloittaa vaelluskalojen kulkureittinä toimivan Haaganpuron hulevesiputken saneerauksen

Muokattu 3.1.2020: korjattu tieto liikennejärjestelyistä

Helsingin Kauppalanpuiston huonokuntoinen hulevesiputki korjataan. Olemme tilanneet kohteeseen uuden erikoisputken, joka mahdollistaa taimenten vaelluksen reitillä. Mikäli sää sallii, saneeraustyö alkaa loppiaisen jälkeen tammikuussa 2020. Työn vaikutukset liikenteeseen ovat vähäiset.

Haaganpuron huonokuntoinen "ruttuputki" korvataan uudella erikoisputkella saneeraustyössä. Rakennetussa kaupunkiympäristöissä purot kulkevat osittain hulevesiputkissa. Veden määrä ja virtausnopeus vaihtelevat sateiden ja lumen määrän mukaan. Kuva: Henrik Kettunen / Vaelluskala ry

Aloitamme loppiaisen jälkeen sade- ja sulamisvesiä kuljettavan hulevesiputken saneerauksen Helsingin Kauppalanpuistossa. Kyseinen hulevesiputki on osa Haaganpuron pääuomaa ja toimii myös uhanalaisen taimenen elinympäristönä.

Osallistumme Itämerihaasteeseen ja olemme sitoutuneet edistämään Itämeren vaelluskalojen nousuesteiden poistamista. Taimenten kulku- ja elinolosuhteiden varmistamiseksi olemme suunnitelleet saneerausta yhteistyössä Vaelluskala ry:n, Helsingin kaupungin sekä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

- Olemme tilanneet kohteeseen erityistä komposiittiputkea, jonka sisäpohja on karhennettu ja jonka sisään voi asetella taimenten nousua helpottavia pohjaelementtejä. Lisäksi olemme jo asentaneet valoa läpäiseviä kansia hulevesiverkoston tarkastuskaivoihin, jotta kalat osaisivat etsiytyä valoa kohti ja paremmin suunnistaa putkissa, HSY:n verkostoprojektit-yksikön päällikkö Ilpo Korhonen kertoo.

Myös ELY-keskus parantaa alkuvuodesta Haaganpuron nousukelpoisuutta vaelluskaloille. ELY:n vastuulla olevalta puron betoniputkiosuudelta poistetaan nousuesteinä olevia teräviä kiviä ja putkeen asennetaan virtausnopeutta alentavia ohjureita kalojen nousua helpottamaan. Betoniputken yläpuolisen osuuden ELY-keskus kunnostaa vuoden 2020 aikana.

Työmaan vaikutukset liikenteeseen ovat vähäiset

Kaivutyön vuoksi liittymä Matkamiehentieltä Hämeenlinnanväylälle kavennetaan ja nopeutta rajoitetaan. Hämeenlinnan väylältä etelän suuntaan otetaan yksi kaista työmaakoneiden käyttöön noin 200 metrin matkalla Haagan tuloliittymän kohdalla. 

Jalankulku työmaan kohdalla suojataan raskasestein. Pyöräilijät ohjataan kulkemaan kevyenliikenteen väylältä Kylänevantien kautta työmaan kohdalla. Bussipysäkkeihin työmaalla ei ole vaikutusta.

Saneeraustyö kestää noin kaksi kuukautta. Työssä täytyy kuitenkin huomioida, että sijaintinsa takia hulevesiputki on altis sääolosuhteille. Jos sää suosii ja kaikki sujuu suunnitellusti, asfaltointi tehdään maaliskuussa ja ennallistavat vihertyöt toukokuun puoliväliin mennessä.

Runsaat sateet voivat viivästyttää ja siirtää saneerausta.

- Saneerausta ei voi tehdä taimenten vaellusaikana, joten pahimmillaan saneeraus voi siirtyä vuodella, Ilpo Korhonen selvittää.

Urakoitsijana saneerauksessa toimii GRK Infra Oy. Saneerauksen kustannus on 1,55 miljoonaa euroa.

Lisätietoa:
Lue lisää saneeraustyöstä toukokuussa 2019 julkaistusta tiedotteesta
www.hsy.fi/hulevesi  
www.haaganpuro.fi

Valoa vaelluskaloille. Taimenet suunnistavat hulevesiputkistossa valon perusteella. Vaelluskalat ry:n toiveesta HSY on korvannut valoa läpäisemättömiä kaivonkansia valoa läpäisevillä, jotta kalojen vaellus sujuisi paremmin. Kuva: Henrik Kettunen / Vaelluskala ry

Aihe: Kodin vesiasiat; Ympäristövastuu
Kaupunki: Helsinki
Kohderyhmä: Asukkaat