Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 15.5.2020

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 15.5.2020

Hallitus päättää muun muassa vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmien hyväksymisestä vuosille 2021–2030, ohjelmat lähetetään edelleen lausunnoille jäsenkuntiin.

Hallitus päättää seuraavien hankesuunnitelmien hyväksymisestä

  • Vesihuollon hankekokonaisuuden Kivistö–Koillis-Espoo hankesuunnitelman kaksi osaa, jotka koskevat runkoviemärin rakentamista Vehkalan ja Askiston välillä ja
  • Puistolan jätevedenpumppaamon siirron hankesuunnitelma.

Hallitus päättää seuraavien hankintojen hyväksymisestä

  • Vesijohto-, hulevesi- ja viemäriverkostojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat valurautaiset vesijohtoputket ja putkiyhteet vuosille 2020–2022,
  • vesijohto-, hulevesi- ja viemäriverkostojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat muoviputket ja muoviputkien yhteet vuosille 2020–2022,
  • vesi- ja viemäriverkon asennus- ja huoltotöihin liittyviät kartoitus- ja mittauspalvelut vuosille 2020–2022,
  • Seutulaan rakennettavan jätteiden keräysvälineiden huoltohallin rakennusurakoitsija,
  • Petikon jätevedenpumppaamon rakentaminen ja
  • Puistolan jätevedenpumppaamon rakentaminen.

Hallitus saa tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen maaliskuulta, osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta, ilmanlaadun pääkaupunkiseudulla vuonna 2019 ja pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2019.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2019.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt