Sekajätteen vastaanotto voi aiheuttaa hajuhaittoja Ämmässuolla 20.5.–23.6.2019

Vantaan Energian jätevoimalan vuosihuollosta johtuen sekajätettä vastaanotetaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen viikoilla 21, 24 ja 25 arkisin klo 7.00–17.00 sekä viikoilla 22 ja 23 arkisin klo 7.00–21.00 (helatorstaina klo 7.00–16.00)

Hajuhaittojen estämiseksi sekajäte paalataan pyöröpaaleihin mahdollisimman nopeasti.

Paalausta tehdään arkisin klo 7.00–21.00 ja tarpeen mukaan lauantaisin klo 7.00–16.00


Sekajätteen vastaanotto ja varastointi voi mahdollisesti aiheuttaa hajuhaittoja Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen lähialueella. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

Ämmässuon alueen ilmanlaatua ja sääoloja koskevat tiedot voit tarkistaa sivulta Jätehuolto > Ekomo - Ämmässuon ekoteollisuuskeskus > Ämmässuon ympäristö > Ilmanlaatu ja sääolot.

Lue lisää jätevoimalasta sivulta Sekajäte energiaksi jätevoimalassa.

Lisätietoja: toimintovastaava Hannu Juntunen, puh. 040 717 7099


Aihe: Hajuhaitat Ämmässuo
Kaupunki:  
Kohderyhmä: