Näin helpotat sako- tai umpikaivon tyhjennystä talvella

​Talven haastavat sää- ja keliolosuhteet voivat vaikuttaa pientalojen sako- ja umpikaivojen sekä muiden jätevesijärjestelmien lietesäiliöiden tyhjennyksiin. Omalla toiminnalla voi helpottaa ja jouduttaa tyhjennyksiä merkittävästi.

Haasteita lietekuljetusautoille aiheuttavat erityisesti mäet sekä lumi ja jää. Tyhjennysten tilaukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

 Moni mäki voi olla painavalle lietekuljetusautolle hankala, vaikka se ei aiheuttaisikaan tavalliselle henkilöautolle ongelmia. Siksi toivomme jo tilausvaiheessa tiedon siitä, johtaako kaivolle mäkeä tai onko paikalle kiertotietä. Talvella mäkien reilu hiekoittaminen on tärkeää, muistuttaa HSY:n käyttöpäällikkö Johanna Rusanen.

Lumiset ja jäiset kelit voivat myös hankaloittaa lietekuljetusautojen perillepääsyä. Siksi tien kaivolle tulisi olla aurattu ja hiekoitettu. Kaivon paikka on hyvä merkitä esimerkiksi aurauskepillä, ja lumessakin kaivon luo tulisi olla polku. Kaikki kaivonkannet tulee olla kaivettuna esiin lumesta, ja on hyvä varmistaa, etteivät ne ole jäässä.  

Saostuskaivojen tyhjennykset kannattaa yrittää ajoittaa keväisiin ja syksyihin, jotta voidaan välttyä putkistojen jäätymisriskiltä.

Sakokaivot tyhjennettävä jatkossa vähintään kerran vuodessa

Maaliskuun alussa voimaan astuvat uudistuneet jätehuoltomääräykset tuovat pieniä muutoksia myös sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksiin. Sakokaivot, joihin johdetaan kaikki kiinteistön jätevedet, on jatkossa tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Aiemmin ne tuli tyhjentää vain tarvittaessa. Umpikaivot tyhjennetään yhä tarvittaessa ja riittävän usein, jotta ympäristölle tai terveydelle ei aiheudu vaaraa tai haittaa. Harmaavesilietesäiliöt tulee tyhjentää vähintään kolmen vuoden välein.

Jos asuinkäytössä oleva kiinteistö ei kuulu HSY:n tai kunnan vesihuoltoverkostoon, tulee sen liittyä HSY:n järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen.


Lisätietoja:

www.hsy.fi/sakokaivot 

www.hsy.fi/jatehuoltomaaraykset 

HSY:n asiakaspalvelu, puh. 09 1561 2110, asiakaspalvelu(at)hsy.fi  

Aihe: Asiakaspalvelu; Lajittelu ja kierrätys; Kodin vesiasiat
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Isännöitsijät