Putkirikko Helsingissä Kalliossa Hämeentiellä 2.4.2019 illalla / Water pipeline leak in Helsinki, Kallio, Hämeentie on 2.4.2019 in the evening

Helsingin Hakaniemessä Hämeentiellä on tapahtunut illalla 2.4. putkirikko. Tämän johdosta vettä on runsaasti Hämeentiellä. Putkirikolla on vaikutuksia liikenteen toimintaan, Hämeentie on suljettu Hakaniemen kauppahallilta Neljännelle linjalle. HSY ja Pelastuslaitos ovat aloittaneet vahinkojen minimoinnin.  

Putkirikon johdosta vedenjakelu katkeaa Hämeentiellä kiinteistöiltä 4, 6, 12 ja 14, HSY pyrkii järjestämään letkutuksen kautta veden ko. kiinteistöihin. Muilla alueen kiinteistöillä voi esiintyä sameutta vedessä. Jos hanavesi on sameaa, tulee kylmää vettä juoksuttaa kunnes se on kirkasta. Jos noin 15 minuutin juoksutus ei paranna veden laatua, ota yhteyttä huoltoyhtiöön, isännöitsijään, HSY:n vesihuollon vikailmoitusnumeroon 09 1561 3000. 

Pahoittelemme häiriötä.

Päivitys 3.4.2019 klo 8.50:

Vedenjakelu toimii normaalisti kaikissa kiinteistöissä paitsi Hämeentie 4 on vielä letkutuksen varassa. 
Liikenne toimii ja vettä ei ole enää kadulla. 

-----

There has been a water supply leak in Hämeentie, Hakaniemi, Helsinki in the evening in 2.4.2019.As a result, there is plenty of water in Hämeentie. the water supply leak has an impact on traffic operations, Hämeentie is closed from the Hakaniemi shopping center to the fourth line. HSY and the Rescue Service have started to minimize damage. 

Due to the pipeline, the water supply is cut off at Hämeentie's properties 4, 6, 12 and 14, HSY is arranging water through the temporary hose to the houses. Other properties in the area may have turbidity in water. If the tap water is cloudy, the cold water should flushed until it is clear. If flushing for about 15 minutes does not improve water quality, please contact your
service company, property manager, HSY water supply fault number 09 1561 3000.

We apologize for the disturbance.

Aihe: Kodin vesiasiat
Kaupunki: Helsinki
Kohderyhmä: Asukkaat