Douze points for Finland's tap water -hanavesikarahvit EU-kokouksissa Finlandia-talolla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on toimittanut yhteistyössä kokousjärjestäjien kanssa Finlandia-taloon 240 hanavesikarahvia, joista tarjotaan hanavettä kokoustajille pulloveden sijaan. Karahvit jäävät edustuskäyttöön myös puheenjohtajuuskauden jälkeen. 

Suomi ottaa kestävän kehityksen periaatteet johdonmukaisesti huomioon EU-puheenjohtajakauden kokousjärjestelyissä. Suomi haluaa näin kiinnittää huomiota ilmastovaikutuksiin ja uudistaa toimintatapoja. Esimerkiksi Suomessa pidettävät EU-kokoukset on keskitetty Finlandia-taloon Helsinkiin.

Finlandia-talolla käytettävät karahvit sisältävät neljä erilaista karahvin kylkeen laseroitua viestiä, joiden tarkoituksena on pilke silmäkulmassa kertoa EU-kokousvieraille hanaveden laadusta Helsingissä, pääkaupunkiseudulla ja koko Suomessa.

  • Douze points for Finland's tap water
  • Cheers to the world's best tap water
  • Filled with love and the world's best tap water
  • Water you waiting for? Try the world's best tap water

HSY:n toiminta-ajatuksena on puhdas ja kestävä kaupunkielämä, jota esimerkiksi laadukkaan hanaveden tuottaminen kaupunkilaisille hyvin täyttää. HSY:n vedentuotannon hiilijalanjälki on laskelmien mukaan vuodessa vain 0,7 kg per asukas, joka vastaa neljän kilometrin autolla ajoa.

Lisätietoa vedentuotannostamme

Suomen EU-puheenjohtajuussivusto: EU2019.fi


Aihe: Kodin vesiasiat
Kaupunki: Helsinki; Espoo; Kauniainen; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Asiantuntijat