Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 14.6.2019

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 14.6.2019

Hallitus päättää muun muassa lausunnon pyytämisestä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeilta HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2022. Hallitus päättää myös perussopimuksen muuttamisehdotuksen lähettämisestä HSY:n jäsenkunnille hyväksyttäväksi.

Hallitus päättää seuraavista hankinnoista:

  • Otaniemen vesitornin vesikaton kunnostuksen hankesuunnitelma
  • kuljetusurakoitsijat sako- ja umpikaivojen tyhjentämiseen ja lietteen kuljettamiseen Kirkkonummella
  • Sortti-asemien itsepalvelu- ja maksujärjestelmäratkaisu
  • Turuntien runkovesijohdon urakoitsija välille Lähderannantie–Ratsukatu.

Hallitus saa tiedoksi HSY:n johtamisjärjestelmäuudistuksen käsittelyvaiheet ja johtopäätökset sekä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen tämän kevään seurantatilanteen.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä verkkosivustollamme perjantaina 14.6.2019.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt