WSP-riskinarviot on hyväksytty

​Helsingin, Espoon ja Vantaan terveydensuojeluviranomaiset ovat hyväksyneet terveydensuojelulain 20. §:n mukaisesti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tekemän riskinarvioinnin talousveden laatuun vaikuttavista asioista syksyllä 2018. Riskinarviointi on tehty yhdessä terveydensuojeluviranomaisten kanssa. Viranomaisten tekemissä päätöksissä on todettu, että HSY:n toiminnan edellytykset on järjestetty täyttäen terveydensuojelulain ja –asetuksen vaatimukset.

HSY on tehnyt riskinarvioinnin Maailman terveysjärjestön WHO:n suositteleman Water Safety Plan -menetelmän avulla. WSP-menetelmä on systemaattinen, koko talousveden tuotantoketjun kattava riskienhallintajärjestelmä, jossa arvioidaan veden laatuun liittyvät riskit aina pintaveden valuma-alueelta kuluttajan hanaan saakka. WSP-menetelmä on ollut HSY:n käytössä jo vuodesta 2006 alkaen.

Terveydensuojeluviranomaisten yhteystiedot:
Espoo: Tuula Savolainen, tuula.a.savolainen(a)espoo.fi, 043 826 7680
Helsinki: Riikka Åberg, riikka.aberg(a)hel.fi, puh. 040 187 3135
Vantaa: Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen(a)vantaa.fi, puh. 040 724 8590

Tietoa HSY:n toimittamasta talousveden laadusta

Yhteystiedot, HSY:
Kirsi Hiillos, kirsi.hiillos(a)hsy.fi, puh. 050 536 8070

Aihe: Kodin vesiasiat
Kaupunki: Helsinki; Espoo; Kauniainen; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt; Asiantuntijat; Isännöitsijät