Pääkaupunkiseudulle sukkuloi lähes Kuopion verran työssäkävijöitä

Juna​Vuonna 2017 lähes 120 000 pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvaa kävi töissä pääkaupunkiseudulla. Tämä ilmenee sukkulointikatsauksesta, jonka Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tekee vuosittain tuoreimpien tilastotietojen pohjalta.

Sukkuloija on henkilö, joka työskentelee eri paikkakunnalla kuin asuu. Tuoreimman työssäkäyntitilaston (31.12.2016) mukaan pääkaupunkiseudulle sukkuloivia oli 116 600, mikä vastaa noin Kuopion kaupungin asukasmäärää.

- Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulle on kääntynyt taantumavuosien jälkeen uudelleen kasvuun. Sukkuloijien määrä on kasvanut suhteessa jopa enemmän kuin pääkaupunkiseudun työpaikkojen määrä, kuvailee HSY:n seututietoasiantuntija ViljaTähtinen.

Suurin osa sukkuloijista työskentelee Helsingissä, mutta myös Vantaalle töihin suuntaavien osuus sukkuloijista on noussut viime vuosina. Toiseen suuntaan eli pääkaupunkiseudulta pois sukkuloi lähes 34 000 työssäkävijää. Helsingin seudun 14 kuntaa muodostaakin laajan yhtenäisen talousalueen, jossa työssäkäynti ei juuri tunne kuntarajoja.

- Sukkuloijille on todellista tarvetta, sillä pääkaupunkiseudulla on työpaikkoja reilusti yli oman tarpeen. Seudun työpaikkaomavaraisuus oli 116 prosenttia vuonna 2016, Tähtinen kertoo.

Helsingin työpaikkaomavaraisuus oli 129 prosenttia, Vantaan 108, Espoon 92 ja Kauniaisten 59 prosenttia vuonna 2016. Toisaalta neljä viidestä helsinkiläisestä kävi töissä omassa kaupungissaan, kun taas vantaalaisista ja espoolaisista työskenteli omassa kaupungissaan vain noin puolet. Kirkkonummen, Sipoon, Nurmijärven, Keravan ja Tuusulan työssäkävijöistä yli puolet sukkuloi töihin pääkaupunkiseudulle.

Lisätietoja:

Aihe: Seututieto
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat