Uudistettu Kuninkaanlähteen pohjavesilaitos otetaan käyttöön

Kuninkaanlähteen pohjavesilaitoksen uusiminen on saatu lähes valmiiksi. Puhdistusprosessia on testattu ja tarvittavat näytteet on otettu, joten laitoksen häiriötön kahden viikon koekäyttö voidaan aloittaa torstaina 24.1. 2019.
Kuninkaanlähde on HSY:n ainoa jatkuvassa tuotannossa oleva pohjavesilaitos. Se on tärkeä osa Korson alueen vedenjakelun varmistamista.

Tuusulan Maantiekylän alueella sijaitseva laitos on modernisoitu täysin viime vuosien aikana. Laitoksen uudessa puhdistusprosessissa vedestä poistetaan pohjavedelle tyypillinen hiilidioksidi ilmastamalla. Veden teknisen laadun parantamiseksi vesi kulkee luonnonmukaisen kalkkikivisuodatuksen läpi. Veden desinfiointi ultraviolettivalolla minimoi desinfiointikemikaalin käytön. Ennen talousveden verkostoon johtamista veteen lisätään pieni määrä sidottua klooriyhdistettä klooriamiinia, jotta vesi säilyy mikrobiologiselta laadultaan hyvänä. 

Laitosta lämmitetään ilmalämpöpumpuilla ja energiaa tuotetaan aurinkopaneeleilla. Näiden myötä pienennetään laitoksen ostoenergian tarvetta ja lisätään HSY:n uusiutuvan energian tuotantoa. Myös kemikaali- ja työturvallisuus paranevat. 

Uuden pohjavesilaitoksen raakavedestä otettiin näyte 7.11.2018 ja lähtevästä vedestä näyte 7.1.2019. Vedestä on analysoitu terveydensuojeluviranomaisen kanssa sovitut talousvesiasetuksen mukaiset analyysit. Analysoidut näytteet täyttävät talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Terveydensuojeluviranomainen on näin antanut luvan Kuninkaanlähteen pohjavesilaitoksen käyttöönotolle.

Lisätietoa vedentuotannostamme
Lisätietoa tuottamamme veden laadusta

Päivitys 23.1.: Tiedotteessa päivitetty päivämäärää tammikuun 23. päivästä tammikuun 24. päivään.

Aihe: Kodin vesiasiat; Ympäristövastuu
Kaupunki: Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt