Kesäsäät eivät vaikuta maan alla työskentelyyn – uudesta Blominmäen jätevedenpuhdistamosta neljännes valmiina

Blominmäen luolastoVaikka kuluvan kesän kelit ovat olleet vaihtelevat, on maan alla Blominmäen luolastossa vakaat olosuhteet rakentaa.

Luolaston lämpötila on kesällä noin 8–12 astetta, eivätkä sateet haittaa työskentelyä. YIT Suomi Oy:n urakassa työskentelee parhaillaan noin 330 henkeä. Koko massiivisen rakennushankkeen kokonaisvalmiusaste on tällä hetkellä noin neljännes.

Maan alle louhittavaan luolastoon sijoitetaan jäteveden puhdistusaltaat ja pääosa muistakin tiloista. Luolastossa on parhaillaan monenlaista työtä meneillään: esimerkiksi betonirakenteita valmistellaan raudoittamalla ja muotteja rakentamalla sekä valetaan lähes päivittäin.

Betonivalua helpottaa työmaalle rakennettu oma betoniasema. Tämä vähentää betonitoimitusten vaatimaa liikennettä huomattavasti sekä vaikuttaa positiivisesti myös betonirakenteiden laatuun ja kustannuksiin. Ympäristön säästämiseksi työmaalla on lisäksi alettu pulveroimaan ylijäämäbetonia uusiokäyttöön.

Ilmakuva BlominmäestäVaikka maanalainen rakentaminen ei näy ulospäin, maan päällä maisema muuttuu hyvää vauhtia. Maanpinnalle rakennetaan hallinto- ja korjaamorakennusta, biokaasu- ja lietteenkäsittelyrakennusta, autohallia sekä mädättämöjen maanpäällisiä rakenteita.

Vuonna 2022 valmistuva Blominmäen jätevedenpuhdistamo korvaa nykyisen Suomenojan puhdistamon. Se käsittelee valmistuessaan 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta.

Numerotietoa hankkeesta:

  • maan alla oleva työmaa on lähes 8 hehtaarin kokoinen
  • noin 8 miljoonaa kiloa terästä käytetään betonirakenteiden raudoitukseen
  • betonikuutioita valetaan noin 80 000.

Tutustu tarkemmin hankkeeseen: hsy.fi/blominmäki

Aihe: Kodin vesiasiat
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat