Häiriötilanne Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolla

​Suomenojan lammikon läheisyydessä on hajuvalitusten seurauksena etsitty mahdollista vuotokohdetta. Tiistaina 21.8.2019 havaittiin, että Suomenojan jätevedenpuhdistamon aktiivilieteprosessin näytevedet ovat automaatiojärjestelmävirheen johdosta valuneet 4.7.2019 - 21.8.2019 Suomenojan jätevedenpuhdistamon ja Suomenojan lammikon väliseen ojaan.

Häiriötilanne on päättynyt 21.8.2019 ja selvitys jatkotoimista on käynnistetty. Arvioitu ylivuotomäärä on 8100 m3, kiintoainemäärä 28 t, ammoniumtyppi 14 kg ja nitraattityppi 91 kg.

Päivitys 23.8. klo 15:

Ojan puhdistus lietteestä alkaa lauantaina kello 8 aamulla. Fortumin alueelle tulee puhdistusautoja. Työtä tehdään viikonlopun ajan ja mahdollisesti maanantaina tulee lisää kalustoa paikalle. Poistettu liete kuljetetaan Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. 

Päivitys 26.8. klo 10:

Oja saatiin puhdistettua lauantaina. Ojasta imettiin lietettä ja pintalautta. Ne kuljetettiin Suomenojan puhdistamolle.

Aihe: Ylivuodot
Kaupunki: Espoo
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat