HSY:n avaamat Pääkaupunkiseudun ortokuva 2017 ja Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla -data saivat kunniamaininnan

Avoimen datan palvelun Helsinki Region Infosharen (HRI) ohjausryhmä on valinnut vuoden 2018 parhaaksi data-avaukseksi MyHelsinki.fi-palvelun avoimen rajapinnan. Ohjausryhmä antoi lisäksi kunniamaininnat seuraaville HSY:n tekemille data-avauksille:

HSY:n avaama ortokuva sai kiitosta mm. sen jatkuvan ylläpidon rutiineista. Aurinkoenergia-aineistossa puolestaan kiiteltiin mm. sen ympäristövaikutuksia. Ohjausryhmä pitää hyvänä yhtenäisiä data-avauksia, jotka kattavat koko pääkaupunkiseudun. HSY:llä on yhteensä noin 70 avoimen datan aineistoa.

"Olemme kiitollisia saadusta kunniasta, sillä se kertoo, että olemme oikeilla jäljillä. On hienoa huomata, että avatut datat kiinnostavat laajaa käyttäjäkuntaa ja ne koetaan hyödyllisinä. Nyt voimme hyvillä mielin jatkaa avaamista ja todeta, että sillä on merkitystä", kertoo HSY:n paikkatietoasiantuntija Henna-Kaisa Stjernberg.

MyHelsinki Open API on Helsinki Marketingin ylläpitämä avoin rajapinta, joka tarjoaa ajantasaista ja kuratoitua tietoa Helsingin sekä pääkaupunkiseudun paikoista, tapahtumista ja aktiviteeteista. Ohjausryhmä valitsi palkittavat helmikuun kokouksessaan.

Lisätietoa:
• HSY:n avoin data: hsy.fi/avoindata
• HSY:n avoimen datan karttapalvelu: kartta.hsy.fi
• HRI:n tiedote

Aihe: Avoin data
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt