HSY:n hallituksen päätökset 14.6.2019

​Hallitus päätti muun muassa pyytää lausunnot Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeilta HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2022. Hallitus päätti myös lähettää perussopimuksen muuttamisehdotuksen HSY:n jäsenkunnille hyväksyttäväksi.

Hallitus päätti seuraavista hankinnoista:

  • Otaniemen vesitornin vesikaton kunnostuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin
  • sako- ja umpikaivojen tyhjentämiseen ja lietteen kuljettamiseen Kirkkonummella valittiin urakoitsijaksi Eerola-Yhtiöt Oy
  • Sortti-asemien itsepalvelu- ja maksujärjestelmäratkaisu tilataan M-Technology Oy:ltä
  • Turuntien runkovesijohdon urakoitsijaksi välille Lähderannantie–Ratsukatu valittiin Terrawise Oy.

Hallitus sai tiedoksi HSY:n johtamisjärjestelmäuudistuksen käsittelyvaiheet ja johtopäätökset sekä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen tämän kevään seurantatilanteen.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt