HSY:n hallituksen päätökset 12.4.2019

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä Blominmäen projektinjohtourakan sopimusmuutoksen ja puhdistetun jäteveden lämpöenergian hyödyntämistä koskevan sopimuksen Helen Oy:n kanssa. Hallitus hyväksyi myös jätteiden keräysvälineiden huoltohalli -hankesuunnitelman.

Hallitus päätti seuraavista hankinnoista:

  • muovikaivot tilataan Ahlsell Oy:ltä ja Onninen Oy:ltä
  • Espoon sako- ja umpikaivojen tyhjennykset ja lietteen kuljetus tilataan Lassila & Tikanoja Oyj:ltä.

Hallitus sai tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen.

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilanteesta.


Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt