HSY tarjoaa ympäristökasvatuskokonaisuuden kymmenelle kummikoululle jo 12. kerran

Elintärkeä vesi tai kestävä kulutus ovat teemoja, joista kummikoulut voivat valita oman teemansa.

Kymmenen koulua Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Kirkkonummelta aloittaa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kummikouluina lukuvuonna 2019–2020. Kummikouluohjelmassa harjoitellaan arjen ympäristötekoja tänä vuonna jo 12. kerran. Koulut ovat saaneet valita lukuvuodelle teeman kahdesta kokonaisuudesta: aiheina ovat elintärkeä vesi sekä kestävä kulutus.

HSY valitsi hakemusten perusteella lukuvuoden 2019–2020 kummikouluiksi yhteensä kymmenen koulua pääkaupunkiseudulta ja Kirkkonummelta. Tänä vuonna kummikouluja löytyy ennätysmäärä Espoosta, kun mukana ovat Kilon, Karhusuon, Lintulaakson, Mankkaan, Saunalahden ja Ymmerstan koulut. Helsingistä kummikouluiksi valikoituivat Pikku Huopalahden ala-asteen koulu ja Staffansby lågstadieskola, Vantaalta Aurinkokiven koulu ja Kirkkonummelta Kirkkoharjun koulu.

Kummikoulut ovat valinneet vuoden aikana käsiteltäväksi teemakseen joko elintärkeän veden tai kestävän kulutuksen. Veden kiertokulkua, lähivesien tutkimista, viemärietikettiä ja vesivastuullisuutta harjoitellaan tänä lukuvuonna kolmessa koulussa. Seitsemässä koulussa keskitytään jätteen määrän vähentämisen, lajittelun ja kohtuullisten kulutusvalintojen opetteluun.

– Tänä vuonna kestävä kulutus -teema oli hakijoiden keskuudessa erityisen suosittu. Tämä voi johtua siitä, että osa pääkaupunkiseudun kunnista kehittää koulujen lajittelua ja kierrätystä, kertoo HSY:n ympäristöasiantuntija Päivi Vaisto.

Kummikouluohjelma tukee koulujen omaa ympäristötyötä

Kummikouluohjelmalla pyritään siihen, että vuoden jälkeen oppilailla ja opettajilla on hyvät eväät jatkaa ympäristötyötä sekä koulussa että omassa arjessaan. HSY tarjoaa kummikouluille valmiita opetussuunnitelman mukaisia oppitunteja ja -materiaaleja sekä koulutusta opettajille. Oppilaita ja opettajia neuvovat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polun ympäristökasvattajat. Heidän kanssaan kummikoulujen omat ympäristövastaavat suunnittelevat koululle koko lukuvuoden kestävän ohjelman.

HSY valitsee kummikouluohjelmaan vuosittain vähintään kymmenen koulua pääkaupunkiseudulta ja Kirkkonummelta. Yhteensä ohjelmaan on vuosien mittaan valittu yli sata kummikoulua. Seuraava kummikouluhaku alkaa maalis–huhtikuussa 2020.

Lisätietoja

Aihe: Ilmastoystävällinen arki; Kodin vesiasiat; Lajittelu ja kierrätys; Ympäristövastuu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Opettajat