HSY palkitsi hyvästä ilmastotyöstä helsinkiläisen Niemikotisäätiön ja vantaalaisen Rajatorpan koulun

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on myöntänyt ilmastopalkinnot helsinkiläiselle Niemikotisäätiölle sekä vantaalaiselle Rajatorpan koululle. Lisäksi espoolaiselle Saunalahden koululle myönnettiin kunniamaininta. HSY jakoi palkinnot toimijoille, jotka ovat aktiivisesti ja innovatiivisesti toimineet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä edistäneet seudun ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Niemikotisäätiö on tehnyt pitkäjänteistä ympäristötyötä

HSY myönsi HEI – Helsingin seudun ilmastopalkinnon 2019 helsinkiläiselle Niemikotisäätiölle pitkäjänteisestä ympäristötyöstä. Säätiön ympäristöteemoiksi on valittu yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa energia ja ruokahävikki. Tämä Ekokompassi-yritys onkin lähtenyt panostamaan energiatehokkuuden edistämiseen ja uusiutuvan energian käyttöön. Ruokahävikin vähentämiseksi säätiö osallistui valtakunnalliseen Hävikkiviikkoon monella eri tempauksella. Tuloksiakin saatiin, säätiön eräässä toimipisteessä ruokahävikki väheni jopa puolella.

- Niemikotisäätiö on kannustanut työntekijöitään viisaaseen liikkumiseen ja työntekijät ovat ideoineet tapoja, joilla työnantaja voi tukea työmatkoja. Lisäksi säätiö koulutti viime vuonna yli 20 uutta ekotukihenkilöä toimipisteisiinsä. Säätiö myös valmistaa kestohedelmäpusseja, jotka haastavat kaupoissa myydyt ulkomailla valmistetut pussit. Pusseja on myyty yli 400 kappaletta, kertoo palkintoraadin puheenjohtaja ja tulosaluejohtaja Irma Karjalainen HSY:stä.

- Ympäristöasioiden ohella palkittava yritys tekee arvokasta työtä sosiaalisen kestävyyden saralla. Ympäristöosaaminen kuuluu kaikille, ei vain terveille ja vahvoille. Recovery, toipuminen, on yrityksen työtapa myös ympäristöasioissa, Karjalainen jatkaa.

Palkintoraati totesi, että säätiön toimintaa kuvaa monistettavuus, ajankohtaisuus, kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävään kehitykseen ja laaja-alainen ohjelma, innovatiivisuus, sosiaalinen vastuu sekä esimerkillisyys. Yritys on saanut Ekokompassi-ympäristösertifikaatin joulukuussa 2014 ja uusinut sen marraskuussa 2017. Niemikotisäätiö on Helsingin kaupungin tytäryhteisö.

Rajatorpan koulu kannustaa liikkumaan ja hyödyntämään julkisia

Alle 18-vuotiaille suunnatun HEIJ – Helsingin seudun ilmastojuniori 2019 -palkinnon voitti Rajatorpan koulu. Se on ollut mukana HSY:n kummikoulutoiminnassa lukuvuonna 2016–2017.

- Rajatorpan koulussa on ollut keskeisenä liikkumisen teemana “Kyyditön koulumatka”. Siinä kannustettiin liikkumaan kouluun omin voimin tai julkisilla välineillä. Koulussa kysyttiin joka kuukausi keskusradion kautta oppilaiden koulumatkojen kulkemisesta ja kerättiin vastaukset. Kilpailun voitti luokka, joka oli vähiten tullut kouluun henkilöautokyydillä. Tänä lukuvuonna jatketaan kyyditön koulumatka -periaatetta, Karjalainen kertoo.

Rajatorpan koulua aletaan purkaa reilun vuoden päästä, kun uusi koulurakennus valmistuu viereen. Irtaimiston uudelleenkäyttöä on ideoinut oppilaiden ympäristöraati. Käyttökelpoisille tavaroille kaavaillaan kirpputoria ja jätteille rakennetaan lajittelupiste. Palkintoraati totesi, että ilmastojunioripalkinnon saajan valinnassa ratkaisevat tekijät olivat tekojen uutuus ja innovatiivisuus, monistettavuus sekä esimerkillisyys.

HSY myönsi espoolaiselle Saunalahden koululle kunniamaininnan kunnianhimoisesta ja laajasta teemojen huomioimisesta ympäristötyössä. Koulussa toimii ympäristöasioista kiinnostunut, oppilaista koostuva ympäristöneuvosto ja ruokaraati, jotka työskentelevät osallistamalla koulun oppilaita erilaisten ympäristöaiheisten teemapäivien avulla. Tällä hetkellä koulussa keskitytään ilmastonmuutokseen ja tavoitteena on saada jokainen koulun oppilas ja aikuinen ymmärtämään teoiksi saakka, mitä kukin voi omalla toiminnallaan tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Koulu on Vihreä lippu -koulu ja se on valittu HSY:n kummikouluksi lukuvuonna 2016–2017.

Voittajat valittiin HSY:n Kummikoulujen ja Ekokompassi-toimijoiden joukosta

HSY jakoi palkinnot 7. helmikuuta pidetyssä Helsingin seudun ilmastoseminaarissa. Palkinnot jaettiin viidettä kertaa.
Ilmastopalkinnon voittaja valittiin Ekokompassia käyttävien yritysten, yleisötapahtumien ja virastojen joukosta, jotka olivat ilmoittautuneet mukaan kilpailuun. Ilmastojunioripalkinnon voittaja valittiin niiden koulujen joukosta, jotka ovat osallistuneet HSY:n kummikoulutoimintaan ja ilmoittautuneet kilpailuun mukaan. Palkintoraati koostui pääkaupunkiseudun kaupunkien ympäristöjohtajista sekä HSY:n ja HSL:n edustajista.

HSY:n hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård (vasemmalle) jakoi ilmastopalkinnot 7.2. Niemikotisäätiölle (oikealla) myönnettiin Helsingin seudun ilmastopalkinto, Rajatorpan koulu (keskellä) sai Helsingin seudun ilmastojunioripalkinnon ja Saunalahden koululle myönnettiin ilmastojunioripalkinnon kunniamaininta. 

Lisätietoja:

 • HEI-ilmastopalkinto, Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä: ympäristöasiantuntija Irina Niinivaara, HSY, puh. 050 361 8448, irina.niinivaara(at)hsy.fi
 • HEIJ-ilmastojunioripalkinto, ekotukitoiminta: ympäristöasiantuntija Päivi Vaisto, HSY, puh. 040 705 5863, paivi.vaisto(at)hsy.fi
 • Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, HSY, puh. 045 657 7990, irma.karjalainen(at)hsy.fi
 • ilmastopalkinnon voittaja, Niemikotisäätiö: apulaisjohtaja Jouni Nisula, puh. 040 522 8581,  jouni.nisula(at)niemikoti.fi
 • ilmastojunioripalkinnon voittaja, Rajatorpan koulu: koulun ekotukihenkilö ja ympäristöraadin vetäjä Leena Hiisiö, puh. 044 547 5065
 • Ilmastopalkinnot: www.hsy.fi/hei


Ekokompassi pähkinänkuoressa

 • HSY:n ylläpitämä ympäristöjärjestelmä pk-yrityksille ja tapahtumille.
 • Pääkaupunkiseudulla Ekokompassin on ottanut käyttöön noin 70 yritystä, tapahtumaa ja virastoa.
 • HSY tarjoaa Ekokompassi-palvelun pääkaupunkiseudun yrityksille ja yleisötapahtumille.
 • ekokompassi.fi

HSY:n kummikouluohjelma

 • Ohjelmassa on ollut mukana 110 koulua.
 • Kummikouluissa suunnitellaan ja harjoitellaan arjen ympäristötekoja, joilla voi itse vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta.
 • Kummikoulut saavat maksutonta ympäristökasvatusta valitsemallaan teemalla Kestävä kulutus tai Elintärkeä vesi.
 • Kestävä kulutus -teemassa opitaan jätteen määrän vähentämistä, lajittelua ja kohtuullisia kulutusvalintoja
 • Elintärkeä vesi -teemassa keskitytään vesihuoltoon tutustumiseen, lähivesien tutkimiseen, vesivastuullisuuteen ja viemärietikettiin
 • hsy.fi/kummikoulu
Aihe: Ilmastoystävällinen arki
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt