Koulujen ympäristötyölle lisäresursseja ja virkistäviä, uusia näkökulmia – haemme kummikouluja lukuvuodelle 2019–2020

Haemme kummikouluja pääkaupunkiseudulta ja Kirkkonummelta. Kummikoulut saavat maksuttoman ympäristökasvatuskokonaisuuden teemalla Kestävä kulutus tai Elintärkeä vesi.   

Tarjottavat opetuskokonaisuudet tukevat uusien opetussuunnitelmien perusteiden laaja-alaisen osaamisen osa-alueita. Kummikoulussa mietitään ja harjoitellaan arjen ympäristötekoja, joilla voi itse vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Ohjelmaan osallistuminen auttaa muodostamaan näkemystä siitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.   

Valitsemme kummikouluohjelmaan vähintään 10 peruskoulua Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista ja Kirkkonummelta. Hakuaika kummikouluksi on avoinna 11.3.–10.4.2019. Hakuohjeet löytyvät HSY:n verkkosivuilta hsy.fi/kummikoulu.  

Kummikoulut saavat oppitunteja, tukea ja oppimateriaaleja

Tarjoamme kouluille kaksi vaihtoehtoista ympäristökasvatusteemaa:

  • Kestävä kulutus -teeman sisältöinä ovat jätteen määrän vähentäminen, lajittelu ja kohtuulliset kulutusvalinnat.
  • Elintärkeä vesi -teeman sisältöinä ovat vesihuoltoon tutustuminen, lähivesien tutkiminen, vesivastuullisuus ja viemärietiketti. 

Kummikouluohjelmaan on helppo lähteä mukaan.  Koulu saa oman, nimetyn ympäristökasvattajan, joka auttaa ohjelman suunnittelussa.  

Kummikouluilla on käytettävissään tietty määrä ympäristökasvattajan vierailuja. Ne voivat sisältää esimerkiksi ympäristökasvattajan pitämiä oppitunteja, koulun henkilökunnan infotilaisuuden tai apua ympäristöpäivän suunnitteluun. HSY tarjoaa kummikoulujen opettajille myös koulutusta, verkostoitumista sekä valmiita oppitunteja ja -materiaaleja.   

HSY:n tuottama ja rahoittama kummikouluohjelma järjestetään vuosittain. Sen toteuttaa kouluilla Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku. HSY:n kummikouluohjelma antaa kouluille eväitä kestävän kehityksen opettamiseen vuosiksi eteenpäin.

Hakuohjeet: www.hsy.fi/kummikoulu 

Aihe: Kodin vesiasiat; Lajittelu ja kierrätys; Ympäristövastuu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Opettajat; Asukkaat