Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 18.1.2019

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 18.1.2019

Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM

Hallitus päättää muun muassa tarkistettujen pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräysten hyväksymisestä sekä jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetun jätevoimalakuonan käsittelijän valitsemisesta.

Hallitus saa tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen ja ilmanlaadun seurannan pääkaupunkiseudulla vuonna 2019.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksistä.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä em. osoitteessa perjantaina 18.1.2019.