Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 16.8.2019

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 16.8.2019

Hallitus päättää osaltaan hallintosäännön muuttamisesta ja sen esittämisestä edelleen yhtymäkokoukselle. Hallitus päättää myös Immolantien ja Santerlantien vesihuollon saneerauksen hankesuunnitelman hyväksymisestä ja Itämerihaasteen HSY:n toimenpideohjelman 2019 - 2021 hyväksymisestä.

Hallitus päättää seuraavista hankinnoista:

  • sekajätteiden keräys- ja kuljetustöiden urakoitsijoiden valinta Länsi-Helsinkiin ja Vantaalle
  • metallitöiden huolto- ja kunnossapitotehtävät sekä alueellisen jätteiden keräysverkoston pisteiden puhtaanapito vuosina 2020 - 2022
  • Peltoniemen paineenkorotusaseman rakennusurakoitsijan valinta.

Hallitus saa tiedoksi organisaatiouudistuksen toteuttamisen tilannekatsauksen, Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen kesäkuulta, jätehuollon asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sekä yhdyskuntajätteen kierrätysasteen.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen Itämerihaasteen toimenpideohjelmasta ja yhdyskuntajätteen kierrätysasteesta.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt