Ekokompassista tunnistaa ympäristövastuullisen yrityksen – nyt valtakunnallisesti

Pääkaupunkiseudulta liikkeelle lähtenyt Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on nyt saatavilla koko Suomessa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on tarjonnut Ekokompassi-palvelua jo vuodesta 2013 alkaen. HSY toimii Ekokompassin aluekoordinaattorina pääkaupunkiseudulla.  

Ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat ovat nousseet vahvasti esiin politiikassa, elinkeinoelämässä ja mediassa. Ne vaikuttavat myös entistä enemmän ihmisten päätöksiin ja kulutusvalintoihin. Moni yritys ja organisaatio haluaa varmistaa oman toimintansa ympäristövastuullisuuden sekä viestiä siitä asiakkaille ja muille sidosryhmille. 

Ekokompassin tuoma lisäarvo on huomattu jo monella toimialalla

Ekokompassi syntyi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ajatuksesta, että ympäristösertifikaatin tulee olla selkeä, käytännönläheinen ja saavutettava kaiken kokoisille organisaatioille. Ekokompassi perustuu ISO 14001 -järjestelmään, mutta sen voi ottaa helposti käyttöön myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Ekokompassi on käytössä eri toimialoilla jo 170 organisaatiolla, kuten Avainapteekit, Suomen kansallisooppera ja -baletti sekä Flow festival. Pääkaupunkiseudulla Ekokompassia käyttää yli 80 yritystä sekä yleisötapahtumaa.  

 - Asiakkaat kiittävät Ekokompassia usein siitä, että se ohjaa toiminnan kehittämiseen konkreettisin askelin, kertoo pääkaupunkiseudulla Ekokompassi-palvelusta vastaava Irina Niinivaara HSY:ltä.

- Ekokompassin ansiosta ympäristövaikutusten hallinnan hyödyt ovat nyt selkeästi yhdistettävissä kustannussäästöihin. Ympäristövastuu ja toiminnan tehokkuus kulkevat hyvin usein käsi kädessä, kuvaa rakennusliike E.M. Pekkisen Sami Merelä.

Ekokompassi räätälöidään organisaation toiminnan ja tavoitteiden mukaisesti. Ekokompassi-sertifikaatti edellyttää ulkoista auditointia kolmen vuoden välein, mikä tukee järjestelmän luotettavuutta. Ekokompassi tuo ympäristövastuun kehittämiseen tavoitteellisuutta sekä parantaa riskienhallintaa ja kustannustehokkuutta.

Ekokompassi vastaa kysyntään ympäri Suomen

Ekokompassin kotipesä löytyy nyt Suomen luonnonsuojeluliitosta. Näin Ekokompassi pystyy vastaamaan kasvavaan kysyntään ja on saatavissa koko Suomessa. Tavoitteena on pitää palvelu edelleen edullisena, tarjota asiakkaille vahvistettua markkinaetua ja saada yritysvastuulle näkyvyyttä.


Aihe: Ilmastoystävällinen arki
Kaupunki: Espoo; Kauniainen; Kirkkonummi; Helsinki; Vantaa
Kohderyhmä: Yritykset ja yhteisöt; Asukkaat; Asiantuntijat