Ohjeita hulevesien käsittelyyn kaupungissa – katso videot

Espoossa sijaitseva Marketanpuiston ystävät ry, HSY ja muut yhteistyötahot ovat julkaisseet neljä hulevesiä käsittelevää videota. Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä rakennetussa ympäristössä. Idea videoista syntyi Marketanpuistoon perustetussa hulevesikeskuksessa kolme vuotta sitten, kun todettiin, että hulevesiin liittyy paljon epäselviä kysymyksiä. Videoilla on perustietoa niin asukkaille kuin päättäjille.

Videoissa lähtökohtana on kertoa, mitä hulevedet ovat ja miksi niistä puhutaan niin paljon. Videoissa selvitetään, mistä huleveden hallinnassa on kyse. Niissä kerrotaan myös, miten hulevesiä kannattaa käsitellä ja hyödyntää omalla tontilla.

Ilmastonmuutoksen vuoksi hulevesien hallinta yhä tärkeämpää

Hulevesistä syntyy jatkossa yhä enemmän haasteita, kun ilmastonmuutos etenee, kaupungit tiivistyvät ja rankkasateet yleistyvät. Videoilla kerrotaan, miten sade- ja sulamisvesien mahdollisia haittoja – esimerkiksi kaupunkitulvia – voidaan estää. Konkreettisten esimerkkien avuilla näytetään vaihtoehtoisia tapoja vähentää tontilla hulevesistä aiheutuvia riskejä. Videoille on kerätty esimerkkejä rakentamisen ja peruskorjauksen aikaisista toimenpiteistä, joilla esimerkiksi sadevesien mukana liukenevien aineiden ja maa-aineksien kulkeutumista ympäristöön voidaan estää.

Hulevesi voi myös elävöittää ympäristöä

Hulevedet ovat myös piha- ja puistoympäristöä monipuolistava mahdollisuus. Videoilla esitellään erilaisia rakenteita, kuten sadepuutarhoja ja painanteita, joiden avulla ympäristöä voidaan monella tapaa elävöittää ja tarjota ihmisille uudenlaisia elämyksiä. Erilaiset kasvillisuutta sisältävät kosteikkoalueet tarjoavat elinympäristön monipuoliselle eliölajistolle.

Videoita rahoittivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, HSY, Uudenmaan Liitto ja Viherympäristöliitto ry. Videot teki Puutarhavideot ja käsikirjoitustyössä oli mukana laaja joukko asiantuntijoita.

Katso videot:

Lisätietoa hulevedestä:
Aihe: Kodin vesiasiat
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Opettajat; Yritykset ja yhteisöt