Ilotulitteet heikentävät ilmanlaatua uutenavuotena

Ilotulitteet heikentävät ilmanlaatua erityisesti muutamaksi tunniksi keskiyön molemmin puolin. Tyynellä säällä ilmanlaatu voi olla huono tai jopa erittäin huono.  

 Ilotulitteiden myötä ilmaan lentää useita kemikaaleja, muun muassa suuri määrä metalleja. Ilotulitteiden savuissa on runsaasti haitallisia kaasuja ja pienhiukkasia, joiden hengittäminen ei ole terveydelle hyväksi.  

 Tyypillisesti ilotulitus heikentää kaupunkien keskustoissa ilmanlaatua muutamaksi tunniksi keskiyön molemmin puolin, jolloin ilotulitteita ammutaan paljon. Tyynellä säällä pienhiukkasten tuntipitoisuudet voivat olla pahimmillaan ilotulitusalueilla jopa 20–40-kertaiset normaaliin verrattuna. Tuulisella säällä savut laimenevat kohtalaisen hyvin ja pienhiukkasten pitoisuudet ovat pienempiä. 

Astmaa, muita kroonisia keuhkosairauksia ja sepelvaltimotautia sairastavien kannattaa katsoa ilotulituksia etäämmältä kuin niiden käyttöpaikoilta. Eli välttää paikkoja, missä maanpinnan läheisyydessä on silmin nähtävää savua ja ilma haisee pahalta. 

Voit seurata ilmanlaatua osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu

Aihe: Ilmanlaatu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat