Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typenpoiston vakava häiriötilanne - arvioitu syy tuntematon teollisuuspäästö

HSY:n Viikinmäen vedenpuhdistuslaitoksella on toimintahäiriö, jonka syytä selvitetään parhaillaan. Jätevedenpuhdistamon biologisen typenpoiston vakava häiriötilanne käynnistyi ma 23.7.2018 n. klo 03:00. Tilanne jatkuu edelleen ja sen syytä ei vielä tiedetä.

Arvioitu syy liittyy todennäköisesti puhdistamolle ohjautuvaan tuntemattomaan teollisuuspäästöön, joka inhiboi voimakkaasti nitrifikaatiobakteerien toimintaa. Toisin sanoen viemäriin on päätynyt sinne kuulumatonta ainetta. Päästö on todennäköisesti tapahtunut edeltäneen viikonlopun aikana. Inhibition syyn selvittäminen käynnistettiin välittömästi 23.7. aamulla. 

Päästö on äkillisesti häirinnyt nitrifikaatioprosessia, minkä myötä typpikuorma vesistöön on kasvanut voimakkaasti. Muita vesistövaikutuksia ei tällä hetkellä pidetä todennäköisinä.

Koska häiriön aiheuttavan päästön laatu ja päästön mahdollinen edelleen jatkuminen ei ole tiedossa, on vaikea arvioida tilanteen lopullista kestoa. Tässä vaiheessa biologisen typenpoiston kokonaistoipumisaika-arvio on noin yksi viikko, mikäli päästö on ollut kertaluonteinen. Häiriötilanteen päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toiminta-alue kattaa Helsingin, Vantaan keski- ja itäosat, Tuusulan, Keravan, Sipoon, Järvenpään, Pornaisen ja eteläosan Mäntsälää.

HSY toivoo yhteydenottoa mahdollisesta teollisuusmittakaavaisesta päästöstä tietäviltä, jotta haitat prosessille ja vesistölle voidaan minimoida.

HSY:n asiakaspalvelu, puh. 09 1561 2110

Uutista päivitetty lisätiedoilla häiriön syystä ja vaikutuksista 24.7.2018 klo 13.00.

Aihe: Kodin vesiasiat
Kaupunki: Helsinki; Espoo; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt