Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu säilyi hyvänä kesän helteissä

​HSY:n mittausten mukaan kesän ilmanlaatu oli pääkaupunkiseudulla suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. Vaikka sää oli hyvin lämmin, helteiset olosuhteet eivät varsinaisesti heikentäneet hengitysilman laatua.

- Saimme kesällä hengittää varsin hyvää ilmaa pääkaupunkiseudulla. Sääolosuhteet vaikuttavat siihen, kuinka hyvin saasteet laimenevat ilmassa. Mittaustemme mukaan helteinen sää ei vaikuttanut oleellisesti ilmanlaatuun, kertoo ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

Ilmansaasteiden pitoisuudet olivat kesä–elokuussa alle raja- ja ohjearvojen. Koska liikennettä on vähemmän kesällä, myös ilmassa on vähemmän pakokaasuja. Seudulle ei myöskään kulkeutunut muualta poikkeuksellisia määriä pienhiukkasia tai otsonia.

Vaikka ilmanlaatu oli hyvä suurimman osan ajasta, Helsingin keskustassa vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla ilmanlaatua heikensivät kuitenkin välillä pakokaasut ja katupöly. Ilmanlaatu oli keskustassa välttävä korkeintaan 100 tunnin ajan heinäkuussa ja huono viiden tunnin ajan elokuussa. Kun ilmanlaatu on huono, ilmansaasteista voi aiheutua terveyshaittaa erityisesti riskiryhmille, joihin kuuluvat astmaatikot, pienet lapset, iäkkäät sekä sepelvaltimotautia tai keuhkoahtaumatautia sairastavat.

Lisätietoja:
Aihe: Ilmanlaatu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat