Liikkumisen uudet jakamistalouden ratkaisut ja liiketoimintamallit esillä SMART-MR-työpajassa

Uudet jakamistalouden liiketoimintamallit ja niiden rooli liikennepolitiikan kehittämisessä herättivät keskustelua kahdeksan metropolialueen yhteisessä työpajassa Portossa, lokakuussa 2018. Työpaja oli viimeinen SMART-MR Interreg -hankkeen seitsemästä kokemusten vaihtoon tähtäävästä kansainvälisestä työpajasta.

Metropolialueiden asiantuntijat vaihtoivat kokemuksia liikenneviranomaisten ja paikallishallinnon roolista liikkumisen jakamispalveluiden kehittämisessä, sekä yhteiskäyttöpalveluiden vaikutuksesta julkisen liikenteen käyttöön. Liikkumisen yhteiskäyttöpalveluita käsiteltiin myös lainsäädännön ja maankäytön kehittämisen näkökulmista. Työpajan järjesti Porton metropolialueen alueellinen organisaatio, Porto Metropolitan Area.

Liikkuminen murroksessa

Liikkumisen jakamistalouden palveluita on metropolialueilla jo runsaasti, ja erilaisia liiketoimintamalleja testataan parhaillaan. Työpajassa nostettiin esille useita esimerkkejä palvelumalleista, sekä korostettiin erilaisten vaihtoehtojen testaamisen tärkeyttä. Liikenteen jakamispalveluissa eletään murrosvaihetta, jossa jakamistalouden palvelut ja MaaS-palvelut (Mobility as a Service) tulevat mullistamaan liikkumisen. Liiketoimintamallien testaus ja pilotit tuottavat kasvavassa määrin tietoa siitä, millaiset palvelut muodostuvat jakamistalouden valtavirraksi liikenteessä. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi kuluttajien väliset autojen jakamispalvelut.

 Työpajassa kuultiin myös Euroopan komission edustajan Pedro Barradasin, DG MOVE, puheenvuoro. Barradas korosti mm. joustavuutta jakamispalveluiden huomioimisessa, fyysisen ja digitaalisen infran yhdistämistä, sekä kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien (SUMP) vahvistamista ja uudistamista nykyiseen toimintaympäristöön sopivaksi.
Työpajassa tutustuttiin innovaatiokeskus CEIIA:n (Centre of Engineering and Product Development) teknologisiin ja palveluratkaisuihin liikkumisen älypalveluiden kehittämisessä.

Yhteiskäyttöpalveluiden vaikutuksia julkiseen liikenteeseen

Kansainvälisten ilmastotavoitteiden mukaisesti metropolialueilla tavoitellaan kestävien liikkumismuotojen (kävely, pyöräily ja julkinen liikenne) kulkutapaosuuden kasvua.

Työpajassa nostettiin esille huoli siitä, että kehittyvät autojen yhteiskäyttöpalvelut houkuttelevat julkisen liikenteen käyttäjiä, eivätkä välttämättä edistä ilmastotavoitteiden mukaista kehitystä. Tämän takia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö nähtiin tärkeänä. 

SMART-MR-hanke tuottaa politiikkasuosituksia

Työpajan tulokset esitetään politiikkasuosituksina julkisen hallinnon roolista suhteessa uusiin julkisen henkilöliikenteen muotoihin sekä EU:n, kansallisella että paikallisella tasolla.

Hankkeen tavoitteena on tukea paikallisia päättäjiä liikennesuunnittelun parantamisessa sekä tarjota kestäviä keinoja joustavan, vähähiilisen liikkumisen ja liikenteen saavuttamiseksi. SMART-MR -hankkeen kumppanit edustavat eurooppalaisia metropolialueita: Ljubljana, Oslo, Göteborg, Helsinki, Budapest, Rooma, Barcelona ja Porto. Hanke saa rahoitusta Interreg Europe -ohjelmasta. 

Lisätietoja:

Aihe: Ilmastoystävällinen arki
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat