Kestävä liikennepolitiikka eurooppalaisten asiantuntijoiden tarkastelussa

Kahdeksan metropolialueen asiantuntijat pohtivat, miten liikennepolitiikkaa saisi kehitettyä nykyistä kestävämmäksi, kansainvälisessä työpajassa Budapestissä 11.–13.6.2018. Työpaja oli osa SMART-MR-hanketta.

Yhteistyötä tarvitaan kestävän liikennepolitiikan ideointiin

HSY on mukana eurooppalaisessa SMART-MR eli Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa liikennepolitiikkaa ja kehittää keinoja kestävän, vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi metropolialueilla. Hankkeessa järjestetään työpajoja keskeisistä liikkumisen teemoista. Kesäkuussa pidettiin kuudes työpaja Budapestissä, jonka aiheena oli liikenteen hallinta ja se edisti eurooppalaista yhteistyötä kestävämmän liikennepolitiikan kehittämisessä. Työpajaan osallistui kahdeksan metropolin asiantuntijoita. Sen organisoi BKK eli Centre for Budapest Transport.

Työpajassa keskusteltiin laajalti alueellisen liikennejärjestelmän, liikennepolitiikan ja uuden teknologian lisäksi kysyntälähtöisestä julkisesta liikenteestä, joukkoliikennejärjestelmän kehittämisestä ja myös liikkumisesta palveluna (MaaS). EU:n liikenteelle kohdistetut ilmastotavoitteet olivat osana keskusteluja.

Budapestin julkinen liikenne pääsi asiantuntijoiden testattavaksi

Työpajan osanottajat testasivat Budapestin julkisen liikennejärjestelmän toimivuutta. Suurin osa osallistujista kiitteli laajaa ja monipuolista joukkoliikenneverkkoa, lyhyitä vuorovälejä, uutta metrolinjaa sekä erikoispitkiä CAF-raitiovaunuja. Kävelymatkat olivat lyhyitä ja odotusajat vähäisiä.

Havainnoinnin aikana kirjattiin sekä positiivisia että negatiivisia huomioita. Hellejakson aikana ilmastoinnin puuttuminen osasta joukkoliikennevälineistä sai osakseen palautetta. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen näkökulmasta se on tärkeää.

Työpajan pohjalta paikallista joukkoliikennejärjestelmää voidaan kehittää edelleen ja viedä havaintoja osaksi hankkeen tuloksia. Työpajassa käsiteltiin Unkarin pääkaupungin ja sen ympäristön alueellisia instituutioita, BKK:n institutionaalista roolia, Budapestin alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja YK:n kestäviä tavoitteita. Ulkopuoliset hankekumppanit esittivät parhaita käytänteitä liikenteen organisoinnissa.

HSY:n osatehtävänä SMART-MR-hankkeessa on kehittää vähähiilisiä asemanseutuja. SMART-MR-hankkeen kumppanit edustavat eurooppalaisia metropolialueita (Ljubljana, Oslo, Göteborg, Helsinki, Budapest, Rooma, Barcelona ja Porto). Hanke saa rahoitusta Interreg Europe -ohjelmasta.

Työpajan avasi BKK:n toimitusjohtaja Dr. Kálmán Dabóczi.

Työpajaan osallineet asiantuntijat testasivat Budapestin julkisen liikennejärjestelmän toimivuutta.

Lisätietoa:

Aihe: Ilmastoystävällinen arki
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Vantaa; Kauniainen
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat